Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Geometrie en heeft als identifier "dc-2021-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
DC.creator Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DC.identifier dc-2021-13
DC.title Geometrische begrenzing herkomstgebieden mijnsteen en vermengde mijnsteen
DC.type officiële publicatie
DC.type Geometrie
DCTERMS.available 2021-06-01
DCTERMS.language nl
DCTERMS.publisher Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
IMOP.JOINIdentification /join/id/regdata/mnre1034/2020/OrBodemMijnsteenHerkomstgebieden/nld@2020-12-01
OVERHEID.organisationType ministerie
OVERHEIDop.jaargang 2021
OVERHEIDop.publicationIssue 13
OVERHEIDop.publicationName Informatieobject
OVERHEIDop.vastgesteldDoor /akn/nl/officialGazette/stcrt/2021/28102/nld@2021-06-01