Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Geometrie en heeft als identifier "dc-2020-73068".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
DC.creator Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DC.identifier dc-2020-73068
DC.title Geometrische begrenzing militaire explosieaandachtsgebieden A
DC.type officiële publicatie
DC.type Geometrie
DCTERMS.available 2020-12-03
DCTERMS.language nl
DCTERMS.publisher Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
IMOP.JOINIdentification /join/id/regdata/mnre1034/2019/or_militaire_explosieaandachtsgebieden_zoneA/nld@2020-10-01
OVERHEID.organisationType ministerie
OVERHEIDop.jaargang 2020
OVERHEIDop.publicationIssue 73068
OVERHEIDop.publicationName Informatieobject
OVERHEIDop.vastgesteldDoor /akn/nl/officialGazette/stcrt/2020/64380/nld@2020-12-03