Voornemen vaststellen plaatsen verzamelcontainer incontinentiemateriaal en luiers, gemeente Culemborg

De voorzitter van het dagelijks bestuur van Avri is voornemens op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 plaatsen van verzamelcontainers in Culemborg vast te stellen. Deze voorgenomen plaatsen zijn in nauwe samenwerking met de gemeente Culemborg bepaald.

De inwoners gebruiken deze verzamelcontainers voor het aanbieden van incontinentiemateriaal en luiers.

Dit besluit wordt voorbereid op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken hun zienswijzen naar voren brengen.

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?

De stukken liggen ter inzage bij de gemeente Culemborg, Ridderstraat 250 en via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. Op de gemeentelijke website staat een link naar de juiste pagina. De documenten hangen als “bekijk documenten” aan deze publicatie (zie linker kolom).

Geef uw mening

Heeft u er geen bezwaar tegen dat deze plaats wordt vastgesteld voor het inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers? Dan hoeft u niets te doen.

Bent u het niet eens met de plaats van de container?

Dan kunt u de gemeente Culemborg binnen 6 weken een reactie sturen.

Hoe?

Geef uw reactie op de website van de gemeente Culemborg. Een schriftelijke reactie stuurt u aan de gemeente Culemborg t.a.v. Rienk Eelsing, Postbus 136, 4100 AC Culemborg. Of stuur een e-mail naar info@culemborg.nl. Meld dat uw reactie gaat om de 'Inspraak plaatsen container incontinentiemateriaal en luiers” en om welke locatie het gaat. U kunt uw reactie ook telefonisch doorgeven aan het klantcontactcentrum van Culemborg, telefoonnummer 0345-477700. Wij vragen u vriendelijk om zowel op de website, in de brief, de e-mail of het telefoongesprek uw naam, adres en telefoonnummer te melden.

Met uw telefoonnummer kunnen wij contact met u opnemen als we vragen hebben over uw reactie.

Wilt u meer weten?

Kijk dan op www.culemborg.nl. De informatie kan u op verzoek ook worden toegestuurd.

Naar boven