Definitief locatiebesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Hilversum (uitbreiding de Steeg – Oude Torenstraat)

 

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek maakt bekend dat zij heeft vastgesteld een definitief locatiebesluit met de aanwijzing van een locatie voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor de inzameling van huishoudelijk (rest)afval in de gemeente Hilversum.

 

Het betreft het Besluit wijziging bestaande locatie met het kenmerk:

  • OVC2018-01-HS030-180003497 van 13 april 2018 uitbreiding met DOC-24005500 (de Steeg – Oude Torenstraat)

 

Bij de bepaling van de locatie is getoetst aan de (beleids)criteria zoals is vastgesteld in Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen. Het beleid is in te zien via de link:

Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen Regio Gooi en Vechtstreek

 

De bijbehorende Afvalstoffenverordening is in te zien via de link:

Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017

 

Het definitieve locatiebesluit is per brief verstuurd aan de betreffende bewoners.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen bezwaar instellen. U dient daartoe binnen zes weken na dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift te zenden aan het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, postbus 251, 1400 AG Bussum.

 

Inzage

Het besluit, het beleid en de richtlijnen zijn in te zien of te printen bij de GAD. Zie www.gad.nl voor het adres en de openingstijden. Actuele achtergrondinformatie is te vinden op internet https://www.gad.nl/ondergrondse-containers/Hilversum/

 

Bussum, 17 mei 2024

M. Van der Linden

secretaris

G. Van den Top

voorzitter

Naar boven