Besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord houdende de benoeming van de algemeen directeur

Het algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, de bestuurscommissie Veiligheid en de bestuurscommissie GGD,

gelet op het bepaalde in:

- artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord;

- artikel 4 van de Verordening op de Bestuurscommissie Veiligheid;

- artikel 4 van de Verordening op de Bestuurscommissie GGD;

gezien het advies van de selectiecommissie;

 

BESLUITEN:

Mevrouw Carolien M. Angevaren met ingang van 1 februari 2023 te benoemen tot:

- Algemeen directeur, tevens secretaris van het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;

- Regionaal Commandant Brandweer;

- Directeur Publieke Gezondheid.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 14 december 2022,

 

Venlo, 14 december 2022,

A. Scholten

De voorzitter

algemeen bestuur,

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Naar boven