Voornemen vaststellen plaatsen verzamelcontainer glas, gemeente West-Betuwe

De voorzitter van het dagelijks bestuur van Avri is voornemens op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 plaatsen van verzamelcontainer in West-Betuwe vast te stellen. Deze voorgenomen plaatsing is in nauwe samenwerking met de gemeente West-Betuwe bepaald.

De inwoners gebruiken deze verzamelcontainer voor het aanbieden van glas.

Dit besluit wordt voorbereid op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken hun zienswijzen naar voren brengen.

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?

De stukken liggen ter inzage bij de gemeente West-Betuwe aan Kuipershof 2, 4191 KH te Geldermalsen en via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. Op de gemeentelijke website staat een link naar de juiste pagina. De documenten hangen als “bekijk documenten” aan deze publicatie (zie linker kolom).

Geef uw mening

Heeft u er geen bezwaar tegen dat deze plaatsen worden vastgesteld voor het inzamelen van glas? Dan hoeft u niets te doen.

Bent u het niet eens met de plaatsen van de containers?

Dan kunt u de gemeente West-Betuwe binnen 6 weken, van 4 oktober tot en met 15 november, een reactie sturen.

Hoe?

Geef uw reactie op de website van de gemeente West-Betuwe. Een schriftelijke reactie stuurt u aan de gemeente West-Betuwe t.a.v. O. de Nobel, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Of stuur een e-mail naar gemeente@westbetuwe.nl. Meld dat uw reactie gaat om de 'Inspraak plaatsen container glas’. U kunt uw reactie ook telefonisch doorgeven aan het klantcontactcentrum van West-Betuwe, telefoonnummer 0345 - 72 88 00. Wij vragen u vriendelijk om zowel op de website, in de brief, de e-mail als in het telefoongesprek uw naam, adres en telefoonnummer te melden. Met uw telefoonnummer kunnen wij contact met u opnemen als we vragen hebben over uw reactie.

Wilt u meer weten?

Kijk dan op www.westbetuwe.nl. De informatie kan u op verzoek ook worden toegestuurd.

Naar boven