Voornemen vaststellen plaatsen verzamelcontainers incontinentiemateriaal en luiers en glas, gemeente Buren

De voorzitter van het dagelijks bestuur van Avri is voornemens op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2022 plaatsen van verzamelcontainers in Buren vast te stellen. Deze voorgenomen plaatsen zijn in nauwe samenwerking met de gemeente Buren bepaald.

De inwoners gebruiken deze verzamelcontainers voor het aanbieden van incontinentiemateriaal, luiers en glas.

Dit besluit wordt voorbereid op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken hun zienswijzen naar voren brengen.

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?

De stukken liggen ter inzage bij de gemeente Buren aan De Wetering 1 te Maurik en via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. Op de gemeentelijke website staat een link naar de juiste pagina. De documenten hangen als “bekijk documenten” aan deze publicatie (zie linker kolom).

Geef uw mening

Heeft u er geen bezwaar tegen dat deze plaatsen worden vastgesteld voor het inzamelen van incontinentiemateriaal, luiers en glas? Dan hoeft u niets te doen.

Bent u het niet eens met de plaatsen van de containers?

Dan kunt u de gemeente Buren gedurende 6 weken, van 12 juli tot 23 augustus, een reactie sturen.

Hoe?

Geef uw reactie op de website van de gemeente Buren, www.buren.nl. Een schriftelijke reactie stuurt u aan de gemeente Buren, postbus 23, 4020 BA Maurik. Of stuur een e-mail naar gemeente@buren.nl. Meld dat uw reactie gaat om de 'Inspraak plaatsen containers incontinentiemateriaal, luiers en glas’ en om welke locatie het gaat. U kunt uw reactie ook telefonisch doorgeven aan het klantcontactcentrum van Buren, telefoonnummer 14 0344. Wij vragen u vriendelijk om zowel op de website, in de brief, de e-mail als het telefoongesprek uw naam, adres en telefoonnummer te melden.

Met uw telefoonnummer kunnen wij contact met u opnemen als we vragen hebben over uw reactie.

Wilt u meer weten?

Kijk dan op www. buren.nl. De informatie kan u op verzoek ook worden toegestuurd.

Naar boven