Voornemen vaststellen plaatsen verzamelcontainers restafval, oud papier en glas, gemeente Tiel

De voorzitter van het dagelijks bestuur van Avri is voornemens op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 plaatsen van verzamelcontainers in Tiel vast te stellen. Deze voorgenomen plaatsen zijn in nauwe samenwerking met de gemeente Tiel bepaald.

De inwoners gebruiken deze verzamelcontainers voor het aanbieden van restafval, oud papier en glas.

Dit besluit wordt voorbereid op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken hun zienswijzen naar voren brengen.

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?

De stukken liggen ter inzage bij de gemeente Tiel op werkdagen van 8.30-17.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC) aan Achterweg 2 te Tiel en via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. Op de gemeentelijke website www.tiel.nl/bekendmakingen staat een link naar de juiste pagina. De documenten hangen als “bekijk documenten” aan deze publicatie (zie linker kolom).

Geef uw mening

Heeft u er geen bezwaar tegen dat deze plaatsen worden vastgesteld voor het inzamelen van restafval, oud papier en glas? Dan hoeft u niets te doen.

Bent u het niet eens met de plaatsen van de containers?

Dan kunt u de gemeente Tiel binnen 6 weken, van 5 juli tot en met 16 augustus, een reactie sturen.

Hoe?

Geef uw reactie op de website van de gemeente Tiel, www.tiel.nl/bekendmakingen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan de gemeente Tiel t.a.v. dhr. H. Bergsma, Postbus 6325 4000 HH Tiel. Of stuur een e-mail naar hbergsma@tiel.nl.

Meld dat uw reactie gaat om de 'Inspraak plaatsen containers restafval, oud papier en glas’. U kunt uw reactie ook telefonisch doorgeven aan het klantcontactcentrum van Tiel, telefoonnummer 0344-637111.

Wij vragen u vriendelijk om zowel op de website, in de brief, de e-mail als het telefoongesprek uw naam, adres en telefoonnummer te melden. Met uw telefoonnummer kunnen wij contact met u opnemen als we vragen hebben over uw reactie.

Wilt u meer weten?

Kijk dan op www.tiel.nl/bekendmakingen. De informatie kan u op verzoek ook worden toegestuurd.

Naar boven