Wijziging ondermandaatbesluit SNN Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe 2022

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN);

gelet op de wijziging van het Mandaatbesluit SNN Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe 2022;

 

BESLUIT:

 

de wijziging van het Ondermandaatbesluit SNN Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe 2022 vast te stellen:

Artikel I

In artikel 5 van het Ondermandaatbesluit SNN Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe 2022 wordt ‘Dit besluit vervalt van rechtswege op 1 januari 2023’ vervangen door ‘Dit besluit vervalt van rechtswege op 31 december 2023’.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag volgend na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 9 december 2022.

 

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland van 23 mei 2023.

Naar boven