Instemmingbesluit Omgevingsdienst Regio Arnhem bij Provinciaal mandaatbesluit Omgevingsdienst Regio Arnhem 2018

 

Het Dagelijks Bestuur en de directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem,

 

Gelet op

- Artikel 10:4 eerste lid Algemene wet bestuursrecht;

- Extern mandaat-en machtigingsbesluit Omgevingsdienst Regio Arnhem 2018, besluit van 3 juli 2018 met zaaknummer 2018-008584;

 

Besluiten vast te stellen het:

Instemmingbesluit Omgevingsdienst Regio Arnhem bij wijziging extern mandaat-en machtigingsbesluit door Provincie Gelderland  

 

1. Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem besluit in te stemmen met het

wijzigingsbesluit mandaatverlening aan de directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem door Gedeputeerde Staten als vastgesteld door Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland d.d. 15 december 2022;

 

2. De directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem besluit in te stemmen met het wijzigingsbesluit mandaatverlening door Gedeputeerde Staten als vastgesteld door Gedeputeerde Staten d.d. 15 december 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 16 februari 2023.

 

 

de voorzitter,

dhr. J. Maouche

 

 

de secretaris,

dhr. R.M. Vlaander

 

 

Vastgesteld door de directeur d.d. 16 februari 2023,

dhr. R.M. Vlaander

 

Naar boven