Voornemen vaststellen plaatsen verzamelcontainer incontinentiemateriaal en luiers, gemeente West Maas en Waal

De voorzitter van het dagelijks bestuur van Avri is voornemens op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 plaatsen van verzamelcontainers in West Maas en Waal vast te stellen. Deze voorgenomen plaatsen zijn in nauwe samenwerking met de gemeente West Maas en Waal bepaald.

De inwoners gebruiken deze verzamelcontainers voor het aanbieden van incontinentiemateriaal en luiers.

Dit besluit wordt voorbereid op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken hun zienswijzen naar voren brengen.

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?

De stukken liggen ter inzage bij de gemeente West Maas en Waal, Dijkstraat 11, 6658 AG Beneden-Leeuwen en via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. Op de gemeentelijke website www.westmaasenwaal.nl staat een link naar de juiste pagina.

De documenten hangen als “bekijk documenten” aan deze publicatie (zie linker kolom).

Geef uw mening

Heeft u er geen bezwaar tegen dat deze plaatsen worden vastgesteld voor het inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers? Dan hoeft u niets te doen.

Bent u het niet eens met de plaats van de containers?

Dan kunt u de gemeente West Maas en Waal binnen 6 weken na de publicatiedatum een reactie sturen.

Hoe?

Geef uw reactie op de website van de gemeente West Maas en Waal. Een schriftelijke reactie stuurt u aan de gemeente West Maas en Waal t.a.v. Erik Peters, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. Of stuur een e-mail naar info@westmaasenwaal.nl. Meld dat uw reactie gaat om de 'Inspraak plaatsen container incontinentiemateriaal en luiers’ en om welke locatie het gaat. U kunt uw reactie ook telefonisch doorgeven aan het klantcontactcentrum van West Maas en Waal, telefoonnummer 14 0487. Wij vragen u vriendelijk om zowel op de website, in de brief, de e-mail als het telefoongesprek uw naam, adres en telefoonnummer te melden.

Met uw telefoonnummer kunnen wij contact met u opnemen als we vragen hebben over uw reactie.

Wilt u meer weten?

Kijk dan op www.westmaasenwaal.nl. De informatie kan u op verzoek ook worden toegestuurd.

Naar boven