Aanwijzingsbesluit voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente)

Het algemeen bestuur van GBTwente,

 

Gelet op artikel 15 lid 1 jo. artikel 15 lid 3 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente;

 

 

Besluit vast te stellen:

 

 

 

 

 

Aanwijzingsbesluit voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

 

 

Artikel 1  

Als voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van GBTwente wordt aangewezen:

 

Mevrouw E. Zinkweg-Ankone, voorzitter.

 

Artikel 2

Als plaatsvervanger van de voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van GBTwente wordt aangewezen:

 

De mevrouw M.A. ten Heuw, plaatsvervangend voorzitter.

 

Artikel 3  

Gelijktijdig met de aanwijzingen genoemd in artikel 1 en artikel 2 van dit besluit, wordt met ingang van 15 april 2022 de aanwijzing als vicevoorzitter van mevrouw E. Zinkweg-Ankone genomen bij besluit AB2018026 ingetrokken.

De aanwijzing als voorzitter van de heer A. Langius ex-wethouder gemeente Almelo, genomen bij besluit AB2018026 wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2022 ingetrokken.

 

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking op 15 april 2022.

 

Artikel 5  

Dit besluit wordt aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van GBTwente”.

 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 14 april 2022.

 

 

 

 

 

 

Aanvaarding benoeming voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

 

 

Mevrouw E. Zinkweg-Ankone, wethouder gemeente Oldenzaal, aanvaardt hierbij haar benoeming als voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente per 14 april 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvaarding benoeming plaatsvervangend voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

 

 

Mevrouw M.A. ten Heuw, wethouder gemeente Hengelo, aanvaardt hierbij haar benoeming als plaatsvervangend voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente per 14 april 2022.

 

Aldus getekend op 14 april 2022, te Hengelo

 

 

 

 

…………………………………………………………

 

 

Mevrouw M.A. ten Heuw

 

 

Ondertekening

Secretaris

………………………………….

Vicevoorzitter

…………………………………….

De heer B. Lassche Mevrouw E. Zinkweg-Ankone

Aldus getekend op 14 april 2022, te Hengelo

…………………………………………………………

Mevrouw E. Zinkweg-Ankone

Naar boven