Aanwijzingsbesluit Team Toezicht en Handhaving en Team Afvalcoaches GAD Regio Gooi en Vechtstreek stadsgebied Weesp

Het dagelijks bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek,

 

gezien artikel 8 van het ‘Verzamelmandaatbesluit ten gevolge van de gemeentelijke herindeling Amsterdam Weesp’ waarin het college van de gemeente Amsterdam aan ons mandaat heeft verleend voor het uitoefenen van het toezicht en de handhaving van de taken ten aanzien van (grof) huishoudelijk afval zoals bedoeld in de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 voor de periode van 24 maart 2022 tot 1 januari 2024;

 

gezien artikel 8 van het ‘Verzamelmandaatbesluit ten gevolge van de gemeentelijke herindeling Amsterdam Weesp’ waarin het college van de gemeente Amsterdam aan ons mandaat heeft verleend voor het uitoefenen van het toezicht en de handhaving van de taken ten aanzien van (grof) huishoudelijk afval zoals bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Amsterdam voor de periode van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025;

 

gelet op de artikelen 21 en 22 van de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017;

 

gelet op de artikelen 22 en 23 van de Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Amsterdam;

 

gelet op titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit

 

Artikel 1

Aan te wijzen als medewerker belast met het toezicht op de naleving van de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 en het daarop gebaseerde Uitvoeringbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2021 en actualiseringen daarvan ten behoeve van stadsgebied Weesp voor de periode van 24 maart 2022 tot 1 januari 2024:

 • 1.

  De medewerkers belast met toezichthoudende taken die zijn aangesteld (en vanaf 1 januari 2020 zijn aangenomen op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht) in vaste of tijdelijke dienst bij de Regio Gooi en Vechtstreek, resultaat verantwoordelijke eenheid Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD), Team Toezicht en Handhaving.

 • 2.

  De medewerkers belast met toezichthoudende taken die zijn aangesteld (en vanaf 1 januari 2020 zijn aangenomen op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht) in vaste of tijdelijke dienst bij de GAD als afvalcoaches, Team Afvalcoaches.

 • 3.

  De gedetacheerde en extern ingehuurde medewerkers belast met toezichthoudende taken die werkzaam zijn bij de GAD, Team Toezicht en Handhaving.

 • 4.

  De gedetacheerde en extern ingehuurde medewerkers belast met toezichthoudende taken die werkzaam zijn bij de GAD als afvalcoaches, Team Afvalcoaches.

Artikel 2

Aan te wijzen als medewerker belast met het toezicht op de naleving van de Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Amsterdam ten behoeve van stadsgebied Weesp voor de periode van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025:

 • 1.

  De medewerkers belast met toezichthoudende taken die zijn aangesteld (en vanaf 1 januari 2020 zijn aangenomen op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht) in vaste of tijdelijke dienst bij de Regio Gooi en Vechtstreek, resultaat verantwoordelijke eenheid Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD), Team Toezicht en Handhaving.

 • 2.

  De medewerkers belast met toezichthoudende taken die zijn aangesteld (en vanaf 1 januari 2020 zijn aangenomen op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht) in vaste of tijdelijke dienst bij de GAD als afvalcoaches, Team Afvalcoaches.

 • 3.

  De gedetacheerde en extern ingehuurde medewerkers belast met toezichthoudende taken die werkzaam zijn bij de GAD, Team Toezicht en Handhaving.

 • 4.

  De gedetacheerde en extern ingehuurde medewerkers belast met toezichthoudende taken die werkzaam zijn bij de GAD als afvalcoaches, Team Afvalcoaches.

Artikel 3

De in artikelen 1 en 2 bedoelde medewerkers worden in het bezit gesteld van een legitimatiebewijs.

Artikel 4

Alle eerdere aanwijzingsbesluiten waarbij medewerkers Team Toezicht en Handhaving en Team Afvalcoaches GAD van de Regio Gooi en Vechtstreek zijn belast met het toezicht op de naleving van de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 en het daarop gebaseerde Uitvoeringsbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2021 ten behoeve van de voormalige gemeente Weesp worden ingetrokken.

Artikel 5
 • 1.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt een dag na bekendmaking in werking en werkt terug tot en met 24 maart 2022.

 • 2.

  Dit aanwijzingsbesluit vervalt van rechtswege per 1 januari 2025.

 • 3.

  Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit medewerkers Team Toezicht en Handhaving en Team Afvalcoaches GAD Regio Gooi en Vechtstreek stadsgebied Weesp’.

 • 4.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie van dit aanwijzingsbesluit in het Blad gemeenschappelijke regelingen.

 

Aldus besloten door het dagelijks bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek op 20 maart 2022.

 

Bussum, 28 maart 2022.

M. van der Linden

secretaris

A.H.J.J. Luijten

voorzitter (plv)

Naar boven