Aanwijzingsbesluit archivaris ODMH 2022

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland;

 

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 41 van de Archiefwet 1995;

 

Gelet op artikel 40 jo. artikel 32 van de Archiefwet 1995;

 

 

 

Besluit:

 

 

 

 • 1.

  als archivaris aan te wijzen: mevrouw C. Bakker-Wijbrans, werkzaam bij het Streekarchief Midden-Holland.

   

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022 en wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit archivaris ODMH 2022.

   

 • 3.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt door plaatsing in het blad Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland van 06-10-2022.

 

 

T. van Vugt,

Voorzitter

A. Mutter,

Secretaris

Naar boven