Besluit mandatering actieve openbaarmaking rapport wmo-toezicht GGD IJsselland 2021

De directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland,

 

OVERWEGENDE DAT:

 

 • 1.

  In het Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2020 de bevoegdheid is opgenomen tot verlening van ondermandaat voor het nemen van een besluit over actieve openbaarmaking van een rapport Wmo-toezicht aan de verantwoordelijk strategisch manager en de teammanager van team Toezicht Wmo;

 • 2.

  Na overleg tussen de verantwoordelijk strategisch manager en de teammanager van team Toezicht Wmo is geconcludeerd dat het voor de hand ligt het mandaat te verlenen aan de teammanager van team toezicht Wmo;

BESLUIT:

Artikel 1  

De teammanager van team Toezicht Wmo mandaat te verlenen voor het nemen van een besluit over actieve openbaarmaking van een rapport Wmo-toezicht.

Artikel 2  

Als voorwaarden aan de uitoefening van de bevoegdheid te verbinden:

 • a.

  De teammanager van team Toezicht Wmo informeert de verantwoordelijk strategisch manager als de verwachting is dat er bezwaar zal worden aangetekend tegen een besluit over de actieve openbaarmaking van een rapport Wmo-toezicht;

 • b.

  Een besluit over actieve openbaarmaking van een rapport Wmo-toezicht wordt als volgt ondertekend:

  Namens het dagelijks bestuur,

   

  [naam], teammanager team Toezicht Wmo

Artikel 3  

Dit besluit treedt na bekendmaking op 1 oktober 2021 in werking.

Aldus besloten op 9 september 2021,

drs. A.M. (Rianne) van den Berg, directeur publieke gezondheid

Naar boven