Blad gemeenschappelijke regeling van MijnGemeenteDichtbij

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MijnGemeenteDichtbijBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 757ander besluit van algemene strekkingAanwijzen voorzitter algemeen bestuur openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 

gelet op artikel 19, lid 1, van de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

 

b e s l u i t :

De heer H.J. Looijen, burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel, aan te wijzen als voorzitter van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij op 1 juli 2021.