Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio UtrechtBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 673ander besluit van algemene strekkingBesluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende de benoeming van de algemeen directeur (Besluit algemeen directeur VRU)

 

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

 

 

gelet op:

 • -

  artikel 2.13 Gemeenschappelijke regeling VRU;

 • -

  het advies van de Centrale Ondernemingsraad van 8 juli 2021;

 

overwegende:

 • -

  dat de benoeming van de algemeen directeur, de heer dr. P.L.J. Bos, per 1 juni 2021 is geëindigd als gevolg van ontslag op eigen verzoek;

 • -

  dat directeur Brandweerrepressie, mevrouw C.M. Angevaren, per 1 juni 2021 als waarnemend algemeen directeur is benoemd tot het moment van benoeming van de nieuwe algemeen directeur;

 • -

  dat op grond van artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden de Centrale Ondernemingsraad om advies is gevraagd over de voorgenomen benoeming van de nieuwe algemeen directeur;

 • -

  dat de Centrale Ondernemingsraad op 8 juli 2021 positief heeft geadviseerd om de heer J.R. Donker te benoemen als algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht;

 • -

  dat de procedure voor de werving en selectie van de nieuwe algemeen directeur hiermee is afgerond;

 

besluit:

de heer J.R. Donker per 1 november 2021 te benoemen als algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht.

 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur,

Utrecht, 12 juli 2021,

 

S.A.M. Dijksma

voorzitter

 

C.M. Angevaren

waarnemend secretaris