Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst IJsselland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst IJssellandBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 306Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op het vaststellen van de ernst en spoedeisendheid van een bodemverontreiniging en het instemmen met een saneringsplan voor de locatie Okkenbroekstraat 14 in Nieuw Heeten

Op 24 februari 2021 ontvingen wij een verzoek tot het vaststellen van de ernst en spoedeisendheid van een bodemverontreiniging en het instemmen met een saneringsplan op de locatie Okkenbroekstraat 14 in Nieuw Heeten. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle en bij de des betreffende gemeente. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 00 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar is gestart op 12 april 2021

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.