Besluit tot eerste wijziging van het Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie

De teammanagers van Bestuursondersteuning, Burgerzaken, Staf en Ondersteuningen en Vergunningen, Toezicht en Handhaving, ieder voor zover het zijn of haar team betreft, hebben besloten het 'Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie' aan te passen. Dit in verband met personele wijzigingen binnen het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij.

 

Dit besluit treedt in werking de dag nadat het is bekendgemaakt.

 

Informatie en procedure

Het besluit wordt bekendgemaakt door middel van het Blad gemeenschappelijke regeling (Blad GR).

Het Blad GR is te raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Het volledige besluit ligt vanaf de dag van bekendmaking tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage op het gemeentekantoor van Boxtel bij het team Staf en ondersteuning, cluster Juridische Zaken.

Tegen betaling van de legeskosten kan een afschrift worden verkregen van het ter inzage gelegde besluit. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen via het telefoonnummer (0411) 655 240.

Inhoudelijke informatie met betrekking tot het besluit kan eveneens via dit telefoonnummer worden ingewonnen.

Naar boven