BESLUIT aanwijzing tweede plaatsvervangend directeur

 

Het Dagelijks Bestuur van BsGW

 

Onderwerp: Aanwijzing tweede plaatsvervangend directeur

 

Roermond, 11 november 2021

 

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

 

Overwegende dat het vanwege de borging van de continuïteit van de vervanging van de directeur van BsGW raadzaam is om ook een tweede plaatsvervangend directeur aan te wijzen.

 

Het voorstel is om de heer G. Goessens, afdelingshoofd Heffen, met onmiddellijke ingang aan te wijzen als tweede plaatsvervangend directeur. Dit besluit geldt als aanvulling op het besluit van het dagelijks bestuur BsGW van 4 oktober 2018 waarbij de heer G. Goessens is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

 

BESLUIT  

 

Op basis van artikel 20, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW is de heer G. Goessens met onmiddellijke ingang aangewezen als eerste plaatsvervangend directeur.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 11 november 2021

 

Directeur

N.M.J.G. Lebens

Voorzitter

M.H.E. Pelzer

Naar boven