Kennisgeving BUS-melding

Wet bodembescherming (Wbb), Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

 

Locatie: Pekelbrug in Radewijk, kenmerk Z2021-00012043 (AA016004121)

 

Op 18 oktober 2021 hebben Gedeputeerde staten van Overijssel een melding -categorie immobiel- ontvangen in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) met betrekking tot het saneringsvoornemen op de locatie Pekelbrug in Radewijk, kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie Y en nummer 218.

 

De melding is gecontroleerd op haar volledigheid.

 

Tegen deze melding bestaat geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar of beroep.

 

 

 

 

 

Naar boven