Aanwijzingsbesluit archivaris ODMH 2020

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland;

 

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 41 van de Archiefwet 1995;

 

Gelet op artikel 40 jo. artikel 32 van de Archiefwet 1995;

 

Besluit:

 

 

  • 1.

    als archivaris aan te wijzen: de heer S. Janzing, werkzaam bij het Streekarchief Midden-Holland.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020 en wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit archivaris ODMH 2020.

  • 3.

    Dit besluit wordt bekend gemaakt door plaatsing in het blad Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland van 11 juni 2020.

 

 

C. van der Kamp,

Voorzitter

 

A. Mutter,

Secretaris

 

 

Naar boven