Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio UtrechtBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 670Verordeningen8e Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregelingen Veiligheidsregio Utrecht (UVRU) versie 5.1

Vastgesteld door het dagelijks bestuur d.d. 15 juni 2020

 

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

 

gelet op:

het gestelde in artikel 125 van de Ambtenarenwet;

het gestelde in artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, in het bijzonder artikel 3.5.

 

besluit:

de Uitvoeringsregelingen Veiligheidsregio Utrecht (UVRU) versie 5.1 als volgt te wijzigen:

 

Artikel A

Artikel X.19, vierde lid onder a UVRU wordt als volgt gewijzigd:

De tekst : ‘€5,74’ vervalt en wordt vervangen door: €5,80.

 

Bijlage 6 UVRU komt als volgt te luiden:

BIJLAGE 6 Doorwerking garanties Sociaal plan VRU in ontwikkeling!

 

Berekeningswijze bij artikel X.19 lid 4 UVRU.

 

Overzicht maaltijdvergoeding 24-uurs / 12-uurs gekazerneerde aanwezigheidsdiensten

 

Gemiddeld aantal 24-uurs diensten

Gemiddeld aantal 12-uurs diensten

Maaltijdver-goeding per (incidentele) 24-uurs dienst

Maaltijdver-goeding per (incidentele) 12-uurs dienst

Per maand

Utrecht

98

--

5,80

--

98 X 5,80 : 12 = € 47,37

Amersfoort

94

--

5,80

--

94 x 5,80 : 12 = 45,43

Zeist (*)

10,43

26,07

5,80

3,35

(10,43 x 5,80 + 26,07 x 3,35) : 12 = €12,32

(*) In Zeist wordt een combinatie van 24-uurs en 12-uursdiensten gedraaid. Gemiddeld draait een medewerker in Zeist 36,5 diensten per jaar. 5/7 x 36,5 = 26,07 doordeweekse 12-uurs diensten per jaar. En 2/7 x 36,5 = 10,43 24-uurs weekenddiensten per jaar.

 

Artikel 5.22, vierde lid onder a UVRU Deel 2 Vrijwilligers wordt als volgt gewijzigd:

De tekst : ‘€5,74’ vervalt en wordt vervangen door: €5,80.

 

Bijlage A UVRU deel 2 komt als volgt te luiden:

BIJLAGE A Overzicht maaltijdvergoeding 24 uurs / gekazerneerde aanwezigheidsdiensten

 

Berekeningswijze bij artikel 5.22 lid 4 UVRU.

 

Overzicht maaltijdvergoeding 24 uurs / gekazerneerde aanwezigheidsdiensten

 

Gemiddeld aantal 24-uurs diensten

Gemiddeld aantal 12-uurs diensten

Maaltijdver-goeding per (incidentele) 24-uurs dienst

Maaltijdver-goeding per (incidentele) 12-uurs dienst

Per maand

Utrecht

98

--

5,80

--

98 X 5,80 : 12 = € 47,37

Amersfoort

94

--

5,80

--

94 x 5,80 : 12 = € 45,43

Zeist (*)

10,43

26,07

5,80

3,35

(10,43 x 5,80 + 26,07 x 3,35) : 12 = €12,32

(*) In Zeist wordt een combinatie van 24-uurs en 12-uursdiensten gedraaid. Gemiddeld draait een medewerker in Zeist 36,5 diensten per jaar. 5/7 x 36,5 = 26,07 doordeweekse 12-uurs diensten per jaar. En 2/7 x 36,5 = 10,43 24-uurs weekenddiensten per jaar.

 

Artikel B

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020.

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur,

Utrecht, 15 juni 2020,

mr. J.H.C. van Zanen

voorzitter

dr. P.L.J. Bos

secretaris