Blad gemeenschappelijke regeling van Werk en Inkomen Lekstroom

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Werk en Inkomen LekstroomBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 64VerordeningenBesluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom houdende de intrekking van de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang WIL (Intrekkingsbesluit Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang WIL januari 2020)

 

 

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom maakt hierbij bekend dat per 1 januari 2020 de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang WIL wordt ingetrokken. Deze verordering was van toepassing binnen de gemeenten Lopik, Vianen en IJsselstein. De intrekking is het gevolg van het op 1 januari 2020 in werking treden van de ‘Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lopik 2020’ en de ‘Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang IJsselstein 2020’. Deze verordeningen zijn respectievelijk op 17 december 2019 en 12 december 2019 vastgesteld door de gemeenteraden van Lopik en IJsselstein. Beide verordeningen vervangen inhoudelijk de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang WIL (Vianen is per 1 januari 2019 opgegaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en per 1 januari 2020 uitgetreden uit de GR WIL). Gezien het voorgaande is de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang WIL vanaf 1 januari 2020 niet meer relevant en wordt daarom ingetrokken.

 

De intrekking treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

 

Bovenstaand besluit (met opschortende voorwaarden) heeft het algemeen bestuur op 12 september 2019 genomen. Door de vaststelling en inwerkingtreding van de twee vervangende verordeningen van respectievelijk Lopik en IJsselstein is aan de voorwaarden voldaan.

de secretaris, de voorzitter,

dhr. R.H. Esser dhr. B.J.A. Roks