Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Hollands MiddenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 549VerordeningenVierde Aanwijzingsbesluit verboden gebied parkeerterreinen, aanlegplaatsen en overige gebieden

Besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden inhoudende de aanwijzing van parkeerterreinen, aanlegplaatsen en overige gebieden als verboden gebied in de zin van artikel 2.5. van de 5e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 11 mei 2020 (Vierde Aanwijzingsbesluit verboden gebied parkeerterreinen, aanlegplaatsen en overige gebieden)

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden,

 

gelet op artikel 2.5., eerste lid van de 5e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 11 mei 2020,

 

overwegende:

- dat op 11 mei 2020 de 5e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden (hierna: de noodverordening) in werking is getreden;

- dat in artikel 2.5., eerste lid, van de noodverordening is bepaald dat de voorzitter van de veiligheidsregio gebieden en locaties kan aanwijzen waar het eenieder verboden is zich te bevinden;

- dat deze bevoegdheid kan worden ingezet wanneer in gebieden en op locaties de maatregelen tot het houden van 1,5 meter afstand tussen de aanwezige personen niet in acht wordt genomen, dan wel wanneer de niet inachtneming daarvan dreigt;

- dat deze bevoegdheid onderdeel is van een pakket aan landelijke maatregelen, zoals vastgesteld door het kabinet;

- dat het aannemelijk is, mede op basis van de ervaringen in de afgelopen weekenden en officiële feestdag, dat op stranden, natuurgebieden en overige recreatiegebieden veel personen zich zullen verzamelen en dat extreme drukte niet valt uit te sluiten;

- dat het aannemelijk is dat daardoor op stranden, natuurgebieden en overige recreatiegebieden de afstand van 1,5 meter tussen de aanwezige personen niet in acht zal worden genomen of kan worden genomen, waardoor er het gevaar ontstaat op verdere verspreiding van COVID-19 in de regio;

- dat de veiligheidsregio daarom de komst van veel personen naar stranden, natuurgebieden en overige recreatiegebieden, indien grote drukte wordt verwacht, wil ontmoedigen door het afsluiten van parkeerterreinen, aanlegplaatsen en overige gebieden;

- dat daarom de in dit besluit vermelde parkeerterreinen (en directe toegangswegen tot parkeerterreinen en aanlegplaatsen bij stranden, natuurgebieden en overige recreatiegebieden worden aangewezen als gebied waar het voor eenieder verboden zich in of met een motorvoertuig of vaartuig te bevinden in de weekenden tot en met 30 juni 2020 (zaterdag 9.00 uur tot en met zondag 19.00 uur; met een verlenging op Tweede Pinksterdag 1 juni 2020 tot en met maandag 19.00 uur) en tijdens het Hemelvaartweekend van donderdag 21 mei 2020 om 9.00 uur tot en met zondag 24 mei 2020 om 19.00 uur;

- dat naar verwachting per 1 juli 2020 de nieuwe Spoedwet COVID-19 in werking treedt en dat daarom dit besluit van kracht is tot en met 30 juni 2020;

- dat deze aanwijzing geldt voor een ieder in of met een motorvoertuig die hun motorvoertuig willen parkeren of hun vaartuig willen aanmeren op één van de in dit besluit vermelde parkeerterreinen of aanlegplaatsen nabij stranden, natuurgebieden en overige recreatiegebieden;

- dat dit verbod op grond van artikel 2.5., tweede lid, onder a. en b. van de noodverordening niet geldt voor bewoners van woningen die zijn gelegen c.q. alleen toegankelijk zijn via één van de in dit besluit genoemde parkeerterreinen of aanlegplaatsen alsmede voor personen die in een van de genoemde parkeerterreinen of aanlegplaatsen noodzakelijke werkzaamheden verrichten;

- dat de in dit besluit vermelde parkeerterreinen en aanlegplaatsen middels afzetlinten, hekken of op een andere zichtbare wijze zijn afgezet om te voorkomen dat motorvoertuigen geparkeerd of vaartuigen aangemeerd kunnen worden;

- dat daarnaast specifieke (delen van) recreatiegebieden worden afgesloten voor een ieder;

- dat de in dit besluit vermelde verbod voor overige gebieden alleen van kracht is wanneer het betreffende gebied middels afzetlinten, hekken of op een andere zichtbare wijze is afgezet dan wel de afsluiting van het gebied ter plaatse kenbaar is gemaakt door gele borden met zwarte letters met minimaal de tekst “Toegang verboden Afgesloten ivm COVID-19”. Dit om te voorkomen dat personen het betreffende gebied betreden dan wel personen te waarschuwen dat zij een verboden gebied betreden;

- dat indien onder andere de weersvoorspellingen van dien aard zijn dat het niet aannemelijk is dat veel personen zich zullen gaan bevinden naar stranden, natuurgebieden en overige recreatiegebieden en/of in het kader van de handhavingsstrategie ‘verspreiden en verdunnen’ het wenselijk is dat stranden, natuurgebieden en overige recreatiegebieden zoveel als mogelijk open gaan, kan het verbod (geheel of gedeeltelijk; op advies van de burgemeester en na besluit van de voorzitter veiligheidsregio) tijdelijk worden ingetrokken en kenbaar worden gemaakt door het verwijderen van de afzetlinten, hekken en/of andere zichtbare afzettingen;

 

BESLUIT:

 

 

Artikel 1

De volgende parkeerterreinen en aanlegplaatsen (tevens gemarkeerd op de plattegronden in de bijlage) worden aangewezen als gebied waar het op grond van artikel 2.5., eerste lid, van de noodverordening voor eenieder verboden is zich in of met een motorvoertuig of vaartuig te bevinden:

 

Gemeente Alphen aan den Rijn:

a. Parkeerplaats Bentwoud-noord, Benthuizen

b. Parkeerplaats Zaans Rietveld, Alphen aan den Rijn

c. Parkeerterrein Mulderveld (bij de voetbalclub, Oranje Nassausingel), Alphen aan den Rijn

d. Burgemeester Bruinslotsingel (kinderboerderij), Alphen aan den Rijn

e. Parkeerterrein VV BSC, Benthuizen

f. Alle parkeerplaatsen Zegerplas (Sportlaan, Bijlen en Verlengde Aarkade), Alphen aan den Rijn

 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

g. Parkeerplaatsen Reeuwijkse Hout, Reeuwijk

 

Gemeente Gouda

h. Parkeerterrein Goudse Hout, Gouda

i. Parkeerterrein voormalig tuincentrum (vlakbij Goudse Hout), Gouda

j. Parkeerterrein Mozaïek Wonen, Goverwellesingel, Gouda

 

Gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen

k. Parkeerterrein station, Lisse

l. Kouden hoorn, Warmond (passantenhaven, gemeentehaven en parkeerplaats)

l.1. Aanlegplaats/ligplaats Zwamburgerpolder, Warmond

l.2. Aanlegplaats/ligplaats Park Groot-Leerrust, Warmond

 

Gemeente Katwijk

m. Parkeerterrein Noordduinen (ingang Hoorneslaan en ingang vanaf de Rijnmond/Watering), Katwijk

n. Parkeerterrein Zuidduinen (ingang Sportlaan), Katwijk

o. Parkeerterrein Panbos. Katwijk

q. Parkeerterrein Valkenburgsmeer, Valkenburg

 

Gemeente Krimpenerwaard

r. Parkeerterreinen bij Crimpenerhout/Surfplas, Krimpen aan den Lek.

s. Twee parkeerplaatsen langs de N210 bij het Loetbos, Lekkerkerk.

 

Gemeente Nieuwkoop

t. vervallen

u. Groene Jonker Hogendijk, Zevenhoven

v. vervallen

w. vervallen

w.1. vervallen

 

Gemeente Noordwijk

z. Parkeerplaats Oosterduinsemeer, Noordwijkerhout

aa. Parkeerplaats Wantveld, Noordwijk

bb. ‘t Vuurtorenplein, Noordwijk

cc. Palaceplein, Noordwijk

dd. Duindamseslag, Noordwijk

ee. Langevelderslag (vanaf kruising), Noordwijk

ff. Koningin Astridboulevard, Noordwijk (parkeerkoffer begin en einde)

 

Gemeente Oegstgeest

gg. Parkeerterrein Klinkenbergerplas, Klinkenbergerpad, Oegstgeest

 

Gemeente Voorschoten

hh. Parkeerplaats kasteel Duivenvoorde, Voorschoten

hh.1. Parkeerplaats Horstlaan, Voorschoten

 

Gemeente Waddinxveen

ii. Parkeerplaats Gouwebos bij het Lindenlaantje, Waddinxveen

jj. Parkeerplaats 't Weegje, kruising Wilhelminakade en Broekhuizen, Waddinxveen

kk. Parkeerplaats 't Weegje, vanaf de Noordringdijk, Waddinxveen

 

Gemeente Zuidplas

ll. 3 parkeerplaatsen Hitland, Hitlandselaan, Nieuwerkerk a/d IJssel

mm. Parkeerplaats Tweemanspolder, Zevenhuizen

nn. Strandweg / Wollefoppenweg (4 parkeerplaatsen), Zevenhuizen

oo. Parkeerplaatsen Nely Gambonplein / Seoulbrug / Pleinholland Acht, Zevenhuizen

qq. Parkeerplaats Oudheusdenweg bij de uitkijktoren, Zevenhuizen

 

Artikel 2  

1. Het verbod op grond van artikel 1 geldt op:

a. donderdag 21 mei 2020 om 9.00 uur tot en met zondag 24 mei 2020 om 19.00 uur;

b. zaterdag 30 mei 2020 om 9.00 uur tot en met maandag 1 juni 2020 om 19.00 uur;

c. zaterdag 6 juni 2020 om 9.00 uur tot en met zondag 7 juni 2020 om 19.00 uur;

d. zaterdag 13 juni 2020 om 9.00 uur tot en met zondag 14 juni 2020 om 19.00 uur;

e. zaterdag 20 juni 2020 om 9.00 uur tot en met zondag 21 juni 2020 om 19.00 uur;

f. zaterdag 27 juni 2020 om 9.00 uur tot en met zondag 28 juni 2020 om 19.00 uur.

2. Het verbod op grond van artikel 1 en artikel 2, aanhef en eerste lid, geldt enkel voor zover de vermelde parkeerterreinen (inclusief directe toegangswegen) en aanlegplaatsen zijn afgezet middels afzetlinten, hekken of andere zichtbare wijze.

 

Artikel 3  

De volgende gebieden (tevens gemarkeerd op de plattegronden in de bijlage) worden aangewezen als gebied waar het op grond van artikel 2.5., eerste lid, van de noodverordening voor eenieder verboden is zich te bevinden:

 

Gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen

a. Eiland Koudehoorn, Warmond

b. Eiland De Strengen, Warmond

 

Gemeente Voorschoten

c. Gymparcours park Adegeest, Voorschoten

d. Kniplaan en Horstlaan. Voorschoten (m.u.v. fietsers en wandelaars)

 

Artikel 4  

Het verbod op grond van artikel 3 geldt in de periode van 21 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 en enkel voor zover het vermelde gebied en de directe toegangswegen/aanlegplaatsen zijn afgezet middels afzetlinten, hekken of andere zichtbare wijze, dan wel de afsluiting van het gebied ter plaatse kenbaar is gemaakt door gele borden met zwarte letters met minimaal de tekst “Toegang verboden Afgesloten ivm COVID-19”.

 

Artikel 5  

Het verbod als bedoeld in artikel 1 en artikel 3 gelden op grond van artikel 2.5. tweede lid, onder a. en b. van de noodverordening geldt niet voor bewoners van woningen die zijn gelegen in dit gebied of locatie als bedoeld in artikel 1 alsmede voor personen die in dit gebied of locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten.

 

Artikel 6  

Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de Vveiligheidsregio Hollands Midden (www.vrhm.nl) en treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking. Dit besluit wordt tevens zo spoedig mogelijk in het Blad Gemeenschappelijke Regeling gepubliceerd.

 

Artikel 7  

Dit besluit wordt aangehaald als: Vierde Aanwijzingsbesluit verboden gebied parkeerterreinen, aanlegplaatsen en overige gebieden.

 

 

Leiden, 20 mei 2020

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

drs. H.J.J. Lenferink

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, postbus 1123, 2302 BC Leiden, t.a.v. de afdeling Strategie en Beleid. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Bijlage: plattegrond verboden gebied