Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio UtrechtBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 542Plannen | overigRegionaal Crisisplan Utrecht 2020 - 2023

 

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Utrecht;

 

 

Gelet op

 

 

Het voorstel: Regionaal Crisisplan;

 

 

Gehoord

 

 

De beraadslaging;

 

 

Besluit:

 

  • 1.

    het huidige Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Utrecht 2018 – 2020 opnieuw vast te stellen tot en met 31 december 2023;

  • 2.

    in deze verlenging geen doctrinewijzigingen aan te brengen, maar alleen wijzigingen aan te brengen, die redactioneel van aard zijn.

 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur,

Doorn, 10 februari 2020,

mr. J.H.C. van Zanen

voorzitter

dr. P.L.J. Bos

secretaris