Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Noord- en Oost-GelderlandBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 530VerordeningenWijzigingsbesluit i.v.m. correcties van Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland 11 mei 2020

 

De waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG),

 

Overwegende, dat op 8 mei 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 11 mei 2020 is vastgesteld en op 11 mei 2020 is bekendgemaakt;

 

Overwegende, dat de latere wijzigingen van de Model Noodverordening 8 mei 2020 niet volledig in de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 11 mei 2020 zijn overgenomen.

 

Gelet op onder andere artikel 2.3. en de daarbij behorende toelichting van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 11 mei 2020.

 

Besluit

 

A.

 

In artikel 1.2 wordt het begrip ‘-samenkomsten’ verwijderd.

 

B.

 

In artikel 2.2., tweede lid, onderdeel b, sub iii wordt ‘onderdeel i.’ vervangen door ‘onderdeel j.’.

 

C.

 

In artikel 2.3., eerste lid, worden de onderdelen g en h verwijderd.

 

D.

 

In artikel 2.3., tweede lid, wordt ‘onderdelen a, e en g’ vervangen door ‘onderdelen a en e’.

 

E.

 

In de toelichting bij artikel 2.3. van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 11 mei 2020 worden de laatste twee alinea’s aangaande onderdelen g en h verwijderd.

 

F.

 

In de toelichting bij artikel 2.5a. van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 11 mei 2020 wordt na de eerste alinea een nieuwe tweede alinea toegevoegd:

 

‘Hierbij wordt extra aandacht gevraagd voor groepsaccommodaties. Dit ongeacht of de eigenaar, verhuurder of uitbater in de KvK of anderszins geregistreerd staat als groepsaccommodatie eigenaar, verhuurder of uitbater. Het gaat om de feitelijke situatie ter plaatse of er sprake is van een groepsaccommodatie of niet. Een groepsaccommodatie kan verhuurd worden aan personen uit dezelfde gezamenlijke huishouding waarbij sprake is van een eigen toilet- en was- en/of douchevoorziening’.’

 

De wijzigingen onder A tot en met F werken met terugwerkende kracht terug vanaf 11 mei 2020.

 

Vastgesteld op 14 mei 2020 te Apeldoorn

 

De waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

A.J.M. Heerts