Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio UtrechtBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 517Verordeningen7e Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregelingen Veiligheidsregio Utrecht (UVRU) versie 5.1

Vastgesteld door het dagelijks bestuur d.d. 9 maart 2020

 

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

 

gelet op:

 

- het gestelde in artikel 125 van de Ambtenarenwet;

- het gestelde in artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

- de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, in het bijzonder artikel 3.5.

 

besluit:

 

de Uitvoeringsregelingen Veiligheidsregio Utrecht (UVRU) versie 5.1 als volgt te wijzigen:

 

Artikel A

Artikel X.19, vierde lid onder a UVRU wordt als volgt gewijzigd:

De tekst : ‘€5,68’ vervalt en wordt vervangen door: €5,74.

 

Bijlage 6 UVRU komt als volgt te luiden:

 

BIJLAGE 6 Doorwerking garanties Sociaal plan VRU in ontwikkeling!

 

Berekeningswijze bij artikel X.19 lid 4 UVRU.

 

Overzicht maaltijdvergoeding 24-uurs / 12-uurs gekazerneerde aanwezigheidsdiensten

 

Gemiddeld aantal 24-uurs diensten

Gemiddeld aantal 12-uurs diensten

Maaltijdver-goeding per (incidentele) 24-uurs dienst

Maaltijdver-goeding per (incidentele) 12-uurs dienst

Per maand

Utrecht

98

--

5,74

--

98 X 5,74:12 =

€ 46,87

Amersfoort

94

--

5,74

--

94 x 5,74 : 12 =

€44,96

Zeist (*)

10,43

26,07

5,74

3,35

(10,43 x 5,74 + 26,07 x 3,35) : 12 = €12,27

(*) In Zeist wordt een combinatie van 24-uurs en 12-uursdiensten gedraaid. Gemiddeld draait een medewerker in Zeist 36,5 diensten per jaar. 5/7 x 36,5 = 26,07 doordeweekse 12-uurs diensten per jaar. En 2/7 x 36,5 = 10,43 24-uurs weekenddiensten per jaar.

 

Artikel 5.22, vierde lid onder a UVRU Deel 2 Vrijwilligers wordt als volgt gewijzigd:

De tekst : ‘€5,68’ vervalt en wordt vervangen door: €5,74.

 

Bijlage A UVRU deel 2 komt als volgt te luiden:

 

BIJLAGE A Overzicht maaltijdvergoeding 24 uurs / gekazerneerde aanwezigheidsdiensten

 

Berekeningswijze bij artikel 5.22 lid 4 UVRU.

 

Overzicht maaltijdvergoeding 24 uurs / gekazerneerde aanwezigheidsdiensten

 

Gemiddeld aantal 24-uurs diensten

Gemiddeld aantal 12-uurs diensten

Maaltijdver-goeding per (incidentele) 24-uurs dienst

Maaltijdver-goeding per (incidentele) 12-uurs dienst

Per maand

Utrecht

98

--

5,74

--

98 X 5,74:12= € 46,87

Amersfoort

94

--

5,74

--

94 x 5,74 : 12 = € 44,96

Zeist (*)

10,43

26,07

5,74

3,35

(10,43 x 5,74 + 26,07 x 3,35) : 12 = €12,27

(*) In Zeist wordt een combinatie van 24-uurs en 12-uursdiensten gedraaid. Gemiddeld draait een medewerker in Zeist 36,5 diensten per jaar. 5/7 x 36,5 = 26,07 doordeweekse 12-uurs diensten per jaar. En 2/7 x 36,5 = 10,43 24-uurs weekenddiensten per jaar.

 

Artikel B

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2020.

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur,

Utrecht, 9 maart 2020,

mr. J.H.C. van Zanen

voorzitter

dr. P.L.J. Bos

secretaris