Blad gemeenschappelijke regeling van Metropoolregio Eindhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Metropoolregio EindhovenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 51VerordeningenWijziging Verordening Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

 

 

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 11 november 2019;

 

BESLUIT

 

de Verordening Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum als volgt aan te passen:

 

Artikel 10 Vergaderingen

 

 • 3.

  De vergaderingen van de bestuurscommissie zijn niet openbaar.

   

   

   

 • 4.

  De artikelen 22 (onschendbaarheid) en 25 (geheimhouding) van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Eindhoven, 18 december 2019

 

Het Algemeen Bestuur,

 

de voorzitter, de secretaris,