Rectificatie Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie

[Deze bekendmaking betreft een rectificatie, omdat er een alinea is toegevoegd. De oorspronkelijke bekendmaking heeft op 31 december 2019 plaatsgevonden via Blad gemeenschappelijke regeling van MijnGemeenteDichtbij 2019, 1066]

Eerder is bekendgemaakt dat het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij heeft besloten ambtenaren te ondermachtigen tot het opvragen van justitiële, strafvorderlijke en politiegegevens bij de Justitiële Informatiedienst en de politie.

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij heeft tevens besloten dat het teammanagers is toegestaan om de ondermachtiging van de ambtenaren op de op naam gestelde lijst in te trekken dan wel een nieuwe ondermachtiging te verstrekken.

Informatie en procedure

Het besluit is bekendgemaakt door middel van het Blad gemeenschappelijke regeling (Blad GR).

Het Blad GR is te raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Het volledige besluit ligt vanaf de dag van bekendmaking tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage op het gemeentekantoor van Boxtel bij het team Staf en ondersteuning, cluster Juridische Zaken.

Tegen betaling van de legeskosten kan een afschrift worden verkregen van het ter inzage gelegde besluit. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen via het telefoonnummer (0411) 655 240.

Inhoudelijke informatie met betrekking tot het besluit kan eveneens via dit telefoonnummer worden ingewonnen.

Naar boven