Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Rotterdam-RijnmondBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 387VerordeningenAanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 30 maart 2020 (Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 9 april 2020)

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

gelet op artikel 39, eerste lid van de Wet veiligheidsregio's, artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 30 maart 2020,

gelet op de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 13 maart 2020, nr. 1662578-203166-PG, van 15 maart, nr. 1663097-203238-PG en van 17 maart, nr. 1663666-203280-PG, de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 maart 2020, nr. 1665126-203432-PG, de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 23 maart 2020, nr. 1665182-203445-PG, en de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 24 maart 2020, nr. 1666478-203555-PG;

 

gehoord de beraadslagingen van het regionaal beleidsteam (RBT), gehoord hebbende het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 23 en 30 maart en geconsulteerd alle burgemeesters van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

Overwegende dat:

 

 • -

  Er in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep A van de infectieziekten is en de WHO dit heeft betiteld als een pandemie;

 • -

  de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben verzocht uitvoering te geven aan afgekondigde maatregelen;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in nauwe samenspraak met het lokale bestuur binnen de gemeenten vallende onder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maatregelen treft om gezondheidsrisico’s tegen te gaan, te weten voorkomen van besmetting en beperken van verdere verspreiding van het virus COVID-19;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 30 maart 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 30 maart 2020 heeft vastgesteld;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ingevolge artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gebieden of locaties kan aanwijzen waarvoor een verbod of een beperking van het gebruik geldt;

 • -

  de aanwijzing gebaseerd is op de inschatting dat op die plaats redelijkerwijs het 1,5 meter afstandscriterium niet kan worden nageleefd;

 • -

  de aanwijzing tevens gebaseerd is op de noodzaak om de zorgcontinuïteit in de regio te kunnen garanderen;

   

besluit:

 

Vast te stellen het Besluit aanwijzing gebieden en locatie Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 9 april 2020,

 

Artikel 1 Verboden gebied en locaties

1. Als verboden gebieden en locaties worden aangewezen de gebieden en locaties genoemd in de bijlage bij dit aanwijzingsbesluit.

2. Dit verbod of beperking geldt niet voor:

 • a.

  bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;

 • b.

  personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten;

 • c.

  de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 30 maart 2020.

   

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, te weten gemeente Rotterdam, gemeente Nissewaard, gemeente Albrandswaard, gemeente Barendrecht, gemeente Brielle, gemeente Capelle a/d IJssel, gemeente Goeree-Overflakkee, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Krimpen a/d IJssel, gemeente Lansingerland, gemeente Maassluis, gemeente Ridderkerk, gemeente Schiedam, gemeente Vlaardingen en de gemeente Westvoorne.

 

Artikel 3 Intrekking vorige aanwijzingsbesluit

Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 8 april 2020 wordt ingetrokken.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 9 april 2020.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt op www.rijnmondveilig.nl en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

 

Vastgesteld op 9 april 2020 te Rotterdam.

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 

Toelichting  

Ter uitvoering van artikel 2.5. van de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 30 maart 2020 wordt het wenselijk geacht om bepaalde gebieden en locaties aan te wijzen waar het eenieder verboden is zich te bevinden.

 

Voor een aangewezen gebied of locatie geldt dat het verder gaat dan het in artikel 2.2 van de verordening bedoelde verbod op groepsvorming; in dit geval mag niemand zich meer in het gebied bevinden, behalve de personen genoemd in het tweede lid. Daarnaast gelden de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de noodverordening.

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan recreatieparken, natuurgebieden of delen van deze gebieden, maar ook locaties als winkels aanwijzen indien op deze locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt. De voorzitter kan ook een gebied of locatie aanwijzen indien hij dat noodzakelijk acht om de zorgcontinuïteit in de regio te garanderen.

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft geconstateerd, na consultatie van het lokale bestuur in de gemeenten van de veiligheidsregio, dat in de in bijlage 1 genoemde gebieden en locaties de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen de daar aanwezige personen in zijn geheel niet tot het beoogde resultaat zal leiden en/of de zorgcontinuïteit in de regio niet gegarandeerd kan worden.

 

De in de bijlage genoemde gebieden en locaties zijn niet limitatief. Indien het lokale bestuur in een gemeente constateert dat er uitbreiding van de lijst gebieden en locaties noodzakelijk is dan kunnen deze worden toegevoegd aan de bijlage na besluitvorming van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

 

 

Bijlage BIJ "AANWIJZINGSBESLUIT GEBIEDEN EN LOCATIES" - OVERZICHT GEBIEDEN EN LOCATIES

Vastgesteld op 9 april 2020 te Rotterdam,

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 

Gemeente

Soort

Direct sluiten

Adres

Bijzonderheden

Vlaardingen

Skatebaan

Skatebaan Oranjepark

 

Fitnesstoestellen

Fitnesstoestellen Trimpad

 

Voetbalkooi

Voetbalkooi Trimpad

 

Voetbalkooi Mendelsohnplein

Voetbalkooi Teldersstraat

Schiedam

nvt

Nissewaard

nvt

Westvoorne

nvt

Ridderkerk

nvt

Brielle

Sluis

Voornse Sluis

Uitgezonderd beroepsvaart

Hellevoetsluis

nvt

Maassluis

Atletiekbaan

Atletiekbaan

Dr. Albert Schweitzerdreef 477

Skatepark Maasdijk

Natuurpark Avonturis

langs Nieuwe Waterweg

Voetbalkooi

Voetbalkooi Vrijheidspark

Dr. Jan Schoutenlaan

Cruyff Court Mozartlaan

Park

Vrijheidspark

Vrijheidspark Maasluis gelegen tussen de doctor Jan Schoutenlaan en de burgemeester Schwartzlaan te Maassluis

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Lansingerland

Sport/Speel

Skatepark Annie MG Schmidtpark

Bergschenhoek

Urban sportpark Annie MG Schmidtpark

Bergschenhoek

Sportpark

Het Urban Sportpark

Annie MG Schmidtpark

Skatebaan

De skatebaan

Annie MG Schmidtpark

Albrandswaard

Recreatiegebied

Rhoonse grienden

Kruisingen Oude Maaspad/Albrandswaardsedijk (Dit zijn diverse kruisingen binnen een straal van ca 100m.)

 

 

Skatepark

Weg naar het skatepark toe vanaf de driesprong (splitsing)

Skatepark Portland

Parkeerplaats

Abel/Tasman (Johannapolder)

Oude Maaspad vanaf Zwemschool Kikkersprong Poortugaal

Abel/Tasman (Johannapolder)

Parkeerplaats naast de Albrandswaardsedijk

Abel/Tasman (Johannapolder)

Weg tussen de parkeerplaats en Albrandswaardsedijk

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Zuiderpark

Skatepark Heemraadsingel

Skatepark Schieplaza

Skatepark Nesselande

Skatepark Marijke van der Wel

Skatepark Schiebroek

Skatepark Soetendaelseplein

Sidelingsepark Skatebaan

Skatepark Westblaak

Bad Skatepark Oud-Charlois

Voetbalkooi

Kipstraat

Rochussenstraat

Josephplein

winkelcentra

Lengweg Hoogvliet

tussen zonsondergang en zonsopgang

parkeerplaats

Tennisvereniging Groot Hoefblad Hoogvliet

Kan middels betonblokken

Voetbalkooi

Van Speykstraat

t Landje

Brug

Schiekadeblok naar Pompenburg

Sportpark

sportplaza zuiderpark de fitness toestellen

Voetbalkooi

Kosboulevard Nesselande

Voetbalkooi Statenweg

Fitness toestellen

Fitness gedeelte Vroesenpark

Sportpark

fitness toestellen strand Nesselande

Voetbalkooi

Willem Ruyslaan

Noordereiland

Taxusstraat

Sportpark

fitness toestellen Schuttersveld

Park

Evenementengedeelte Museumpark inclusief Rozentuin

Parkeerplaats

P1 (MOP)

Prinses Beatrixlaan

Maaskade

gedeelte Maaskade Noordereiland

Tussen Willemsbrug en de Ruijterstraat

Plein

Martinus Steynstraat

Parkeerplaats

Rijnspoorkade

oa Blue City / Tropicana

Parkeerplaats recreatiegebied

parkeerplaats Kandelaarweg, Overschie

plein

Ganzerikplein HIS

Park

Geheel Sportplaza

West-Kruiskade

Skatepark

Skatepark Hoogvliet

Nederhage 10-12

straat

Hansweertstraat

tussen Krabbendijkstraat tot en met Basic Fit Rotterdam Dorpslaan

parkeerterrein

Tennisclub Hoogvliet, Groot Hoefblad

Skatepark

Skatepark Rozenburg

Esdoornlaan

Capelle aan den IJssel

Voetbalkooi

voetbalkooi Fascinatio

Fascinatio (hoek Ardalaan, Désiehof en Solislaan)

Voetbalkooi

voetbalkooi Fascinatio

Fascinatio (hoek Fascinatio Boulevard en Onacklaan)

JOP

JOP Capelsebrug

Fascinatio (hoek Abram van Rijckevorselweg, Abram van Rijckevorselplein en Rhijnspoor )

JOP Poolvosweg

Capelle west (Poolvosweg)

Cruyff Court

Capelle west (tussen Telemannstraat, Bas de Blokrede, Berliozstraat)

JOP Capelle west

Capelle west (hoek tunnel Algeraweg, Sibeliuspad en Kars-Wegelingpad)

Voetbalkooi

voetbalkooi

Middelwatering (Valeriusrondeel)

JOP

JOP Valeriusrondeel

Middelwatering (Valeriusrondeel, naast zwembad de Blinkert)

JOP Reviusrondeel

Middelwatering (hoek Reviusrondeel, Algeraweg en Abram van Rijckevorselweg)

Voetbalkooi

voetbalkooi

Middelwatering-Centrum (Buizerdhof)

Cruyff Court

Oostgaarde (Purmerhoek)

JOP

JOP Schollebos en JOP Capelseweg

Schollevaar tussen Bermweg, Burgemeester van Beresteijnlaan, water de Nieuwerkerkse tocht en Capelseweg

JOP Couwenhoekseweg

Oostgaarde (Couwenhoekseweg )

JOP Jasmijnsingel

Schenkel (Jasmijnsingel, Jasmijnpad)

Basketbalveld

Tussen Telemannstraat, Bas de Blokrede, Berliozstraat

Voetbalkooi

Middelwatering

Merelhoven hoek Slotlaan/Abram van Rijckevorselweg

Middelwatering

Frans Halsstraat

Calisthenicspark Lijsterpark

Middelwatering

Lijstersingel

Voetbalveld

Middelwatering

Wiekslag

Calisthenics- en freerunpark Schollebos

Schollevaar

Tussen Hazenpad en Ijsvogelpad

Basketbalveld

Schollevaar

Tussen Vlinderbaan en Lakenhal

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Middenwetering/Parkzoom

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Moderato

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Vijverlaan

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Olympiade / trimbaan

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Rembrandtlaan

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

C.G. Roosweg

Jongeren ontmoetingsplaats (JOP)

Winkelcentrum Crimpenhof

Raadhuisplein

Tussen zonsondergang en zonsopgang

De Korf

De Korf

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Tuyterplein

Elckerlyc

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Zwaneneiland inc Giocourt en BOJ

Zwanenkade / Ouverturelaan / Vijverlaan

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Voetbalvereniging DCV

Waalplantsoen

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Volkstuincomplex toegangsbrug tussen lijsterbes en Goud-es

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Parkeerplaatsen

IJsseldijk en N210

IJsseldijk thv 117, 351, Molenaar van Schelvenlaan

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Parkeerplaats Krimpenerbosweg

ter hoogte van Krimpenerbosweg 2b en 4.

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Park

Middenweteringpark

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Moderatopark

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Wachtruimte

Wachtruimte busstation

ter hoogte van Albert Schweitzerlaan 12.

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Goeree- Overflakkee

Recreatie

Eilanden in de Grevelingen

Ossenhoek en Hompelvoet

Skatepark

Skatepark “Het Vliedpark”

Bergweg Middelharnis

Barendrecht

Sportveld

Cruyff court locatie Lagewei

tussen het Groene Hart Calvijn en Dalton Lyceum

Natuurgebied/ parkeerplaats

parkeerplaats Molenpad

Strand naast parkeerplaats Molenpad

Parkeerplaats

Parkeerplaats Zuiderlijk Randstad Molenstee

Charloisse Lagendijk

SV Besiktas

Charloisse Lagedijk 366

Parkeerplaats vrijenburgpad

Vrijenburgpad

Strand

Strand Vrijenburgpad

Vrijenburgpad