Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Midden- en West-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 297Overige besluiten van algemene strekkingMandaatbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Midden-West-Brabant,

 

Overwegende,

dat op 26 maart 2020 de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 26 maart 2020 is vastgesteld en bekendgemaakt;

 

dat op 23 maart 2020 door middel van het Aanwijzingsbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ambtenaren zijn aangewezen die bevoegd zijn aanwijzingen te geven ter naleving van genoemde Noodverordening;

 

dat op 23 maart 2020 mandaat is verleend voor het opleggen van een last onder dwangsom in verband met de naleving van de Noodverordening en het wenselijk wordt geacht dit besluit uit te breiden;

 

dat het gerechtvaardigd is gelet op een effectieve handhaving de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang en last onder dwangsom, alsmede de invordering daarvan in verband met de naleving van genoemde Noodverordening te mandateren;

 

Gelet op artikel 125 van de Gemeentewet juncto artikel 39 Wet veiligheidsregio's;

Gelet op hoofdstuk 2 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 26 maart 2020 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

 

Besluit

 

 • 1.

  Het mandaatbesluit van 23 maart 2020 te herzien.

 • 2.

  Mandaat te verlenen aan de burgemeesters van Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert tot het opleggen van een last onder dwangsom alsmede de invordering daarvan en de last onder bestuursdwang in verband met de uitvoering van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 26 maart 2020.

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt direct na bekendmaking, door plaatsing op de website van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

   

Aldus besloten op 26 maart 2020 te Tilburg,

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

drs. Th.L.N. Weterings