Blad gemeenschappelijke regeling van Peelgemeenten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PeelgemeentenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 288Overige besluiten van algemene strekkingMandaatbesluit sociaal medische indicatie kinderopvang

 

Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten;

 

Overwegende dat:

- Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten Senzer heeft gemandateerd om taken uit te voeren in het kader van een sociaal medische indicatie kinderopvang.

- De vijf Peelgemeenten hebben besloten dat zij deze taken per 1 april 2020 willen beleggen bij de GR Peelgemeenten.

 

Gelet op het bepaalde in titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de Beleidsregels Tegemoetkoming Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (SMI).

 

Besluit:

  • 1.

    De Wmo-consulenten en gezins- en jongerencoaches in dienst bij de GR Peelgemeenten te mandateren voor het toekennen/verstrekken dan wel weigeren, herzien opschorten, intrekken, beëindigen, verrekenen, terug- en invordering van tegemoetkoming kinderopvang voor zover er sprake is van een sociaal medische indicatie.

  • 2.

    Te bepalen dat dit besluit op 1 april 2020 in werking treedt.

 

Deurne, 12 maart 2020.

 

Dagelijks bestuur,

H.J. Mak

de voorzitter

M. Kersbergen

de secretaris