Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Midden- en West-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 286Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Midden-West-Brabant,

 

Overwegende,

 

dat op 16 maart 2020 de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant' (hierna: de Noodverordening) is vastgesteld en bekendgemaakt;

 

dat op grond van artikel 4 van de Noodverordening de politie aanwijzingen kan geven ter handhaving van het bepaalde in en krachtens de Noodverordening, welke aanwijzingen stipt en onmiddellijk dienen te worden opgevolgd;

 

dat artikel 4 van de Noodverordening bovendien aan de voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de bevoegdheid toekent ambtenaren aan te wijzen die eveneens aanwijzingen ter handhaving van de Noodverordening kunnen geven, welke aanwijzingen stipt en onmiddellijk dienen te worden opgevolgd;

 

dat het wenselijk is om meerdere ambtenaren aan te wijzen, teneinde de naleving van de Noodverordening verder te bevorderen;

 

Gelet op artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's,

Gelet op artikel 4 van de Noodverordening,

 

Besluit

 

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het gestelde bij of krachtens de artikelen 2 en 3 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn belast de ambtenaren in (bezoldigde en onbezoldigde) dienst van de gemeente Alphen-Chaam, gemeente Altena, gemeente Baarle-Nassau, gemeente Bergen op Zoom, gemeente Breda, gemeente Dongen, gemeente Drimmelen, gemeente Etten-Leur, gemeente Geertruidenberg, gemeente Gilze en Rijen, gemeente Goirle, gemeente Halderberge, gemeente Hilvarenbeek, gemeente Loon op Zand, gemeente Moerdijk, gemeente Oisterwijk, gemeente Oosterhout, gemeente Roosendaal, gemeente Rucphen, gemeente Steenbergen, gemeente Tilburg, gemeente Waalwijk, gemeente Woensdrecht, gemeente Zundert en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant die:

  • 1.

   zijn aangewezen in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar voor de domeinen 1 tot en met 5 volgens de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

  • 2.

   zijn aangewezen in de functie van toezichthouder overeenkomstig artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt direct na bekendmaking, door plaatsing op de website van de veiligheidsregio Midden-West-Brabant.

   

Aldus besloten op 23 maart 2020 te Tilburg,

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

drs. Th.L.N. Weterings