Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Noord- en Oost-GelderlandBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 276Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit Toezichthouders en Buitengewone Opsporingsambtenaren Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland 2020

 

De waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG),

 

Overwegende, dat op 16 maart 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 is vastgesteld en bekendgemaakt;

 

Overwegende, dat artikel 4 van de noodverordening de bevoegdheid geeft om buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders aan te wijzen als degene, die belast zijn met het toezicht op de noodverordening;

 

Gelet op artikel 4 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020.

 

Besluit

 

1. Aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 4 sub b: alle buitengewone opsporingsambtenaren, werkzaam bij de in artikel 1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 genoemde gemeenten.

 

2. Aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 4 sub c: alle gemeentelijke medewerkers, feitelijk belast met handhaving en toezicht, werkzaam bij de in artikel 1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 genoemde gemeenten.

 

3. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt direct na bekendmaking, door plaatsing op de website van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

 

Vastgesteld op 20 maart 2020 te Apeldoorn

 

De waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

 

 

A.J.M. Heerts