Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Noord- en Oost-GelderlandBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 275Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit artikel 4a Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland 2020

 

De waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG),

 

Overwegende, dat op 16 maart 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 is vastgesteld en bekendgemaakt;

 

Overwegende, dat artikel 4 van de noodverordening de bevoegdheid geeft om buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders aan te wijzen als degene, die belast zijn met het toezicht op de noodverordening;

 

Overwegende, dat door het gebruik van het woord ‘alle gemeentelijke toezichthouders” in artikel 4a van de noodverordening ook toezichthouders uit o.a. het sociale domein betrokken kunnen worden bij het toezicht van de noodverordening terwijl dat ongewenst is;

 

Overwegende, dat door het gebruik van de woorden ‘rechtsgeldig’ en ‘door de besturen (…) zijn aangewezen” in artikel 4a van de noodverordening zonder te vermelden ‘in het verleden’, het onjuiste beeld ontstaat dat de gemeente nog steeds in staat is om in het kader van het toezicht van de noodverordening toezichthouders aan te wijzen;

 

Overwegende dat voor het aanwijzen van de juiste buitengewone opsporingsambtenaren en toezichthouders in het kader van het toezicht van de noodverordening er een apart Aanwijzingsbesluit wordt vastgesteld;

 

Gelet op artikel 4 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020.

 

Besluit

 

Artikel 4a van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 in te trekken, onder vernummering van de artikelen 4b, 4c, 4d en 4e naar 4a, 4b, 4c en 4d.

 

Vastgesteld op 20 maart 2020 te Apeldoorn

 

De waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

A.J.M. Heerts