Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Haaglanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio HaaglandenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 152VerordeningenWijziging van de bijlagen tot aanpassing van de salarisbedragen en de hiervan afgeleide bedragen voor ambtenaren werkzaam bij de Veiligheidsregio Haaglanden

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden;

 

gelezen het gestelde in de brief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden d.d. 16 september 2019, TAZ/U201900565, inzake Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019 – 2020 (1): CAR-UWO 2019 en 2020;

 

gelet op het bepaalde in artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden;

 

mede gelet op de bepalingen van de gemeentewet, de Ambtenarenwet en de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende wijziging van de bijlagen tot aanpassing van de salarisbedragen en de hiervan afgeleide bedragen voor ambtenaren werkzaam bij de Veiligheidsregio Haaglanden;

Artikel 1 Salariswijzigingen

Bijlage IIa en Bijlage IIb, behorende bij de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden worden met ingang van 1 oktober 2020 vervangen door de bij dit besluit behorende bijlagen IIa en IIb.

Artikel 2 Beschikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten

 • a.

  De bijlage behorende bij artikel 3 van de regeling vergoeding beschikbaarheidsdiensten VRH 2016 wordt met ingang van 1 oktober 2020 vervangen door de bij dit besluit behorende bijlage.

 • b.

  De bijlage behorende bij de regeling vergoeding aanwezigheidsdiensten Officieren van Dienst Brandweer VRH 2016 wordt met ingang van 1 oktober 2020 vervangen door de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 3 Toelage onregelmatige diensten

 • a.

  De toelage in verband met het verrichten van onregelmatige diensten in de operationele dienst bij Brandweer Veiligheidsregio Haaglanden bij een fulltime dienstverband wordt per 1 oktober 2020 vastgesteld op een bedrag van € 491,80 bruto per maand.

 • b.

  De toelage in verband met het verrichten van onregelmatige diensten als Brandweerkundig Centralist bij Brandweer Veiligheidsregio Haaglanden bij een fulltime dienstverband wordt per 1 oktober 2020 vastgesteld op een bedrag van € 699,92 bruto per maand.

Artikel 4 Regeling piket Oud en Nieuw Brandweer VRH 2012

 • a.

  De vergoeding als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Regeling piket Oud en Nieuw Brandweer VRH 2012 wordt per 1 oktober 2020 vastgesteld op een bedrag van € 64,27 bruto.

 • b.

  De vergoeding als bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Regeling piket Oud en Nieuw Brandweer VRH 2012 wordt per 1 oktober 2020 vastgesteld op een bedrag van € 334,93 bruto.

 • c.

  De vergoeding als bedoeld in artikel 9, lid 1 van de Regeling piket Oud en Nieuw Brandweer VRH 2012 wordt per 1 oktober 2020 vastgesteld op een bedrag van € 144,36 bruto.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 27 november 2019.

Ch. B. Aptroot

Plv. voorzitter

E.E. Lieben

Secretaris

Bijlage IIa behorende bij de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden (geldt m.i.v. 1 oktober 2020)

 

Salarissen nieuwe structuur per 1 oktober 2020

 

 

schaal

 

 

 

 

 

 

 

 

periodiek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1633

1671

1712

1753

1794

1835

1875

1916

1957

1998

2039

2080

1671

1727

1784

1840

1896

1952

2007

2064

2120

2176

2232

2288

1714

1784

1855

1926

1997

2067

2138

2209

2279

2350

2421

2492

1762

1841

1920

1998

2077

2155

2234

2313

2392

2470

2548

2627

1814

1900

1986

2073

2160

2246

2333

2419

2505

2592

2678

2765

1934

2022

2110

2198

2287

2375

2462

2551

2639

2727

2815

2904

2170

2261

2353

2444

2536

2627

2719

2810

2902

2993

3085

3176

2484

2584

2685

2785

2886

2987

3088

3189

3289

3390

3490

3591

2756

2874

2991

3108

3226

3343

3461

3579

3696

3813

3931

4048

 

 

schaal

 

 

 

 

 

 

 

 

periodiek

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2973

3111

3249

3388

3526

3665

3803

3941

4080

4218

4356

4494

3561

3708

3856

4003

4150

4298

4446

4591

4735

4880

5024

5169

4279

4426

4572

4716

4861

5005

5149

5294

5438

5583

5727

5872

4777

4921

5066

5210

5354

5499

5643

5788

5932

6076

6221

6365

5075

5249

5424

5598

5772

5947

6121

6296

6471

6644

6819

6994

5457

5658

5860

6061

6263

6465

6667

6868

7070

7271

7473

7675

5843

6078

6312

6548

6782

7017

7252

7487

7721

7957

8191

8426

6466

6719

6972

7225

7479

7732

7985

8239

8492

8745

8998

9252

7167

7439

7711

7984

8256

8528

8800

9073

9345

9617

9889

10162

 

Bijlage IIb, behorende bij de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden (geldt m.i.v. 1 oktober 2020)

 

Vergoedingentabel vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 oktober 2020

 

 

 

jaarvergoeding

uurbedrag voor oefening en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurige aanwezigheid

1

aspirant manschap

372

11,50

21,51

14,33

2

manschap met maximaal 1 specialisatie

(Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker of Verkenner gevaarlijke stoffen)

372

13,21

24,85

16,55

3

Duikploegleider, of Manschap met 2 of meer specialisaties uit categorie 2, of langer dan 5 jaar Manschap in categorie 2

372

14,65

27,49

18,33

4

Bevelvoerder

558

18,37

34,53

23,01

5

Officier van dienst

4400

0,00

44,00

0,00

6

Hoofdofficier van dienst,

adviseur gevaarlijke stoffen

6319

0,00

63,19

0,00

7

Commandant van dienst

9399

0,00

70,51

0,00

 

Bijlage behorende bij artikel 3 van de regeling vergoeding beschikbaarheidsdiensten VRH 2016

 

Vergoedingstarieven op basis van salarisniveau van 1 oktober 2020

 

Hoogte maandbedrag indien de piketdienst verricht wordt door het hieronder vermelde aantal personen

waarderings-

niveau

salarisschaal

uursalaris

Bij 3 pers.

Bij 4 pers.

Bij 5 pers.

Bij 6 pers.

Bij 7 pers.

Bij 8 pers.

Bij 9 pers.

Bij 10 pers.

Bij 11 pers.

Bij 12 pers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

€ 20,36

€ 455,84

€ 341,88

€ 273,50

€ 227,92

€ 195,36

€ 170,94

€ 151,95

€ 136,75

€ 124,32

€ 113,96

8

€ 23,02

€ 515,39

€ 386,54

€ 309,24

€ 257,70

€ 220,88

€ 193,27

€ 171,80

€ 154,62

€ 140,56

€ 128,85

9

€ 25,95

€ 580,99

€ 435,74

€ 348,60

€ 290,50

€ 249,00

€ 217,87

€ 193,66

€ 174,30

€ 158,45

€ 145,25

10

€ 28,81

€ 645,02

€ 483,77

€ 387,01

€ 322,51

€ 276,44

€ 241,88

€ 215,01

€ 193,51

€ 175,92

€ 161,26

11

€ 33,13

€ 741,74

€ 556,31

€ 445,05

€ 370,87

€ 317,89

€ 278,15

€ 247,25

€ 222,52

€ 202,29

€ 185,44

12

€ 37,64

€ 842,72

€ 632,04

€ 505,63

€ 421,36

€ 361,16

€ 316,02

€ 280,91

€ 252,82

€ 229,83

€ 210,68

13

€ 40,80

€ 913,47

€ 685,10

€ 548,08

€ 456,73

€ 391,49

€ 342,55

€ 304,49

€ 274,04

€ 249,13

€ 228,37

14

€ 44,83

€ 1.003,69

€ 752,77

€ 602,22

€ 501,85

€ 430,15

€ 376,39

€ 334,56

€ 301,11

€ 273,73

€ 250,92

 

Vergoedingstarieven aanwezigheidsdienst op basis van het salarisniveau van 1 oktober 2020

 

Grondslag waarderingsniveau: max schaal 10

Vergoeding per gekazerneerde dienst: € 84,39

Bedrag geldend per: 1 oktober 2020

 

Hoogte maandbedrag indien de piketdienst verricht wordt door het hieronder vermelde aantal personen

Bij 7 pers.

Bij 8 pers.

Bij 9 pers.

Bij 10 pers.

Bij 11 pers.

Bij 12 pers.

Bij 13 pers.

Bij 14 pers.

Bij 15 pers.

Bij 16 pers.

Bij 17 pers.

Bij 18 pers.

€ 366,69

€ 320,86

€ 285,21

€ 256,69

€ 233,35

€ 213,91

€ 197,45

€ 183,35

€ 171,12

€ 160,43

€ 150,99

€ 142,60