Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Haaglanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio HaaglandenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 151VerordeningenWijziging van de bijlagen tot aanpassing van de salarisbedragen en de hiervan afgeleide bedragen voor ambtenaren werkzaam bij de Veiligheidsregio Haaglanden

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden;

 

gelezen het gestelde in de brief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden d.d. 16 september 2019, TAZ/U201900565, inzake Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019 – 2020 (1): CAR-UWO 2019 en 2020;

 

gelet op het bepaalde in artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden;

 

mede gelet op de bepalingen van de gemeentewet, de Ambtenarenwet en de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende wijziging van de bijlagen tot aanpassing van de salarisbedragen en de hiervan afgeleide bedragen voor ambtenaren werkzaam bij de Veiligheidsregio Haaglanden;

Artikel 1 Salariswijzigingen

Bijlage IIa en Bijlage IIb, behorende bij de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden worden met ingang van 1 juli 2020 vervangen door de bij dit besluit behorende bijlagen IIa en IIb.

Artikel 2 Beschikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten

 • a.

  De bijlage behorende bij artikel 3 van de regeling vergoeding beschikbaarheidsdiensten VRH 2016 wordt met ingang van 1 juli 2020 vervangen door de bij dit besluit behorende bijlage.

 • b.

  De bijlage behorende bij de regeling vergoeding aanwezigheidsdiensten Officieren van Dienst Brandweer VRH 2016 wordt met ingang van 1 juli 2020 vervangen door de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 3 Toelage onregelmatige diensten

 • a.

  De toelage in verband met het verrichten van onregelmatige diensten in de operationele dienst bij Brandweer Veiligheidsregio Haaglanden bij een fulltime dienstverband wordt per 1 juli 2020 vastgesteld op een bedrag van € 486,93 bruto per maand.

 • b.

  De toelage in verband met het verrichten van onregelmatige diensten als Brandweerkundig Centralist bij Brandweer Veiligheidsregio Haaglanden bij een fulltime dienstverband wordt per 1 juli 2020 vastgesteld op een bedrag van € 692,99 bruto per maand.

Artikel 4 Regeling piket Oud en Nieuw Brandweer VRH 2012

 • a.

  De vergoeding als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Regeling piket Oud en Nieuw Brandweer VRH 2012 wordt per 1 juli 2020 vastgesteld op een bedrag van € 63,63 bruto.

 • b.

  De vergoeding als bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Regeling piket Oud en Nieuw Brandweer VRH 2012 wordt per 1 juli 2020 vastgesteld op een bedrag van € 331,61 bruto.

 • c.

  De vergoeding als bedoeld in artikel 9, lid 1 van de Regeling piket Oud en Nieuw Brandweer VRH 2012 wordt per 1 juli 2020 vastgesteld op een bedrag van € 142,93 bruto.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 27 november 2019.

Ch. B. Aptroot

Plv. voorzitter

E.E. Lieben

Secretaris

Bijlage IIa, behorende bij de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden (geldt m.i.v. 1 juli 2020)

 

Salarissen nieuwe structuur per 1 juli 2020

 

 

schaal

 

 

 

 

 

 

 

 

periodiek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1617

1655

1695

1736

1776

1817

1857

1897

1938

1978

2019

2059

1655

1710

1766

1822

1877

1933

1988

2043

2099

2154

2210

2266

1697

1767

1837

1907

1977

2047

2117

2187

2257

2327

2397

2467

1745

1823

1901

1978

2056

2134

2212

2290

2368

2445

2523

2601

1796

1881

1967

2053

2138

2224

2310

2395

2481

2567

2652

2738

1915

2002

2089

2177

2264

2351

2438

2525

2613

2700

2787

2875

2149

2239

2330

2420

2511

2601

2692

2782

2873

2964

3055

3145

2459

2559

2658

2758

2857

2957

3057

3157

3257

3356

3456

3556

2729

2845

2961

3078

3194

3310

3427

3543

3659

3776

3892

4008

 

 

schaal

 

 

 

 

 

 

 

 

periodiek

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2943

3081

3217

3354

3491

3628

3765

3902

4039

4176

4313

4450

3526

3672

3818

3963

4109

4255

4402

4545

4689

4832

4975

5118

4236

4382

4526

4669

4813

4956

5098

5241

5384

5527

5670

5814

4730

4873

5016

5158

5301

5444

5588

5731

5874

6016

6159

6302

5024

5197

5370

5542

5715

5888

6061

6234

6406

6579

6751

6924

5403

5602

5802

6001

6201

6401

6601

6800

7000

7199

7399

7599

5785

6018

6250

6483

6715

6948

7180

7412

7645

7878

8110

8343

6402

6652

6903

7154

7405

7655

7906

8157

8408

8659

8909

9160

7096

7366

7635

7905

8174

8444

8713

8983

9252

9522

9791

10061

 

Bijlage IIb, behorende bij de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden (geldt m.i.v. 1 juli 2020)

 

Vergoedingentabel vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 juli 2020

 

 

jaarvergoeding

uurbedrag voor oefening en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurige aanwezigheid

1

aspirant manschap

368

11,39

21,30

14,19

2

manschap met maximaal 1 specialisatie

(Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker of Verkenner gevaarlijke stoffen)

368

13,08

24,60

16,39

3

Duikploegleider, of Manschap met 2 of meer specialisaties uit categorie 2, of langer dan 5 jaar Manschap in categorie 2

368

14,50

27,22

18,15

4

Bevelvoerder

552

18,19

34,19

22,78

5

Officier van dienst

4356

0,00

43,56

0,00

6

Hoofdofficier van dienst,

adviseur gevaarlijke stoffen

6256

0,00

62,56

0,00

7

Commandant van dienst

9306

0,00

69,81

0,00

 

Bijlage behorende bij artikel 3 van de regeling vergoeding beschikbaarheidsdiensten VRH 2016

 

Vergoedingstarieven op basis van salarisniveau van 1 juli 2020

 

 

 

Hoogte maandbedrag indien de piketdienst verricht wordt door het hieronder vermelde aantal personen 

waarderings-

niveau

salarisschaal

uursalaris

Bij 3 pers.

Bij 4 pers.

Bij 5 pers.

Bij 6 pers.

Bij 7 pers.

Bij 8 pers.

Bij 9 pers.

Bij 10 pers.

Bij 11 pers.

Bij 12 pers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

€ 20,16

€ 451,36

€ 338,52

€ 270,82

€ 225,68

€ 193,44

€ 169,26

€ 150,45

€ 135,41

€ 123,10

€ 112,84

8

€ 22,79

€ 510,24

€ 382,68

€ 306,15

€ 255,12

€ 218,68

€ 191,34

€ 170,08

€ 153,07

€ 139,16

€ 127,56

9

€ 25,69

€ 575,17

€ 431,38

€ 345,10

€ 287,59

€ 246,50

€ 215,69

€ 191,72

€ 172,55

€ 156,86

€ 143,79

10

€ 28,53

€ 638,76

€ 479,07

€ 383,25

€ 319,38

€ 273,75

€ 239,53

€ 212,92

€ 191,63

€ 174,21

€ 159,69

11

€ 32,81

€ 734,58

€ 550,93

€ 440,75

€ 367,29

€ 314,82

€ 275,47

€ 244,86

€ 220,37

€ 200,34

€ 183,64

12

€ 37,27

€ 834,43

€ 625,83

€ 500,66

€ 417,22

€ 357,61

€ 312,91

€ 278,14

€ 250,33

€ 227,57

€ 208,61

13

€ 40,40

€ 904,51

€ 678,38

€ 542,71

€ 452,26

€ 387,65

€ 339,19

€ 301,50

€ 271,35

€ 246,68

€ 226,13

14

€ 44,38

€ 993,62

€ 745,21

€ 596,17

€ 496,81

€ 425,84

€ 372,61

€ 331,21

€ 298,09

€ 270,99

€ 248,40

Vergoedingstarieven aanwezigheidsdienst op basis van het salarisniveau van 1 juli 2020

 

Grondslag waarderingsniveau: max schaal 10

Vergoeding per gekazerneerde dienst: € 83,56

Bedrag geldend per: 1 juli 2020

 

Hoogte maandbedrag indien de piketdienst verricht wordt door het hieronder vermelde aantal personen

 

Bij 7 pers.

Bij 8 pers.

Bij 9 pers.

Bij 10 pers.

Bij 11 pers.

Bij 12 pers.

Bij 13 pers.

Bij 14 pers.

Bij 15 pers.

Bij 16 pers.

Bij 17 pers.

Bij 18 pers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 363,09

€ 317,70

€ 282,40

€ 254,16

€ 231,06

€ 211,80

€ 195,51

€ 181,54

€ 169,44

€ 158,85

€ 149,51

€ 141,20