Blad gemeenschappelijke regeling van Metropoolregio Eindhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Metropoolregio EindhovenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 150Overige besluiten van algemene strekkingIntrekking Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016

 

Invoering Wnra  

Ingevolge de op 1 januari 2020 ingevoerde Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (overgang van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht) is de Regeling vermoeden misstand Metropoolregio 2016 ingetrokken.