Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio UtrechtBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 1215VerordeningenIntrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 18 november 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht,

 

gelet op:

 

  • artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s,

  • de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 november 2020, nr. 1790564-215027-PDC19;

 

constaterende:

 

  • dat hiermee een intensieve en bijzondere periode wordt afgesloten waarin de voorzitters van de veiligheidsregio, verenigd in het Veiligheidsberaad, een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van COVID-19;

 

besluit:

 

Artikel 1  

De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 18 november 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 2  

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van de Veiligheidsregio Utrecht, te weten www.vru.nl, en treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 18 november 2020.

Vastgesteld op 30 november 2020 te Utrecht om 19.05 uur.

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht,

P.E.J. den Oudsten

Toelichting

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 november in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt. Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website van de Veiligheidsregio Utrecht, te weten www.vru.nl en in het Blad gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Utrecht.