Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Twente

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio TwenteBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 1214VerordeningenIntrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Twente van 18 november 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Twente,

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

 

gelet op de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020 met kenmerk 1790564-215027-PDC19;

 

constaterende dat hiermee een intensieve en bijzondere periode wordt afgesloten waarin de voorzitters van de Veiligheidsregio, verenigd in het Veiligheidsberaad, een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van Covid 19;

 

besluit:

Artikel 1  

De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Twente van 18 november 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 2  

Dit besluit wordt bekendgemaakt op website van de Veiligheidsregio Twente en treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Twente van 18 november 2020 .

Vastgesteld op 1 december 2020 te Rijssen,

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente

A.C. Hofland

Toelichting

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 november in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt. Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op website van de Veiligheidsregio Twente en in het publicatieblad van de veiligheidsregio.