Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Midden- en West-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 1209Overige besluiten van algemene strekkingIntrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 18 november 2020

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

 

gelet op de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020 nummer 1790564-215027-PDC19;

besluit:

 

Artikel 1

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 18 november 2020 wordt ingetrokken.

 

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van de veiligheidsregio, www.vrmwb.nl en treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

 

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 18 november 2020.

 

Vastgesteld op 30 november 2020 te Tilburg,

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 

drs. Th.L.N. Wetering