Blad gemeenschappelijke regeling van Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-GelderlandBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 950VerordeningenWijziging van de Financiële verordening, GGD Noord- en Oost-Gelderland

 

Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

 

 

B E S L U I T :

 

 

de Financiële verordening GGD Noord- en Oost-Gelderland 2018 in de “Bijlage afschrijvingsbeleid bij artikel 7” als volgt te wijzigen:

 

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

 

Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met economisch nut

 

 • 1.

  Afschrijvingen worden berekend vanaf het halfjaar volgend op de aanschaf van de activa.

 

 • 2.

  Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd.

 

 • 3.

  De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in:

  • a.

   10 jaar: meubilair, kantoorinventaris, archiefstellingen, kasten, witgoed, keukenapparatuur, medische apparatuur;

  • b.

   5 jaar: softwarepakketten;

  • c.

   4 jaar: kantoorapparatuur, audio- en videoapparatuur, automatiseringsapparatuur zoals printers, pc’s, ICT-apparatuur, netwerkvoorzieningen, telefoonapparatuur en –voorzieningen.

 

 • 4.

  Bij investeringen in gehuurde gebouwen, die een sterke relatie hebben met het gebouw, worden afschrijvingstermijnen gehanteerd die niet langer zijn dan de resterende looptijd van het huurcontract.

 

 

Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met economisch nut

 

 • 1.

  Afschrijvingen worden berekend vanaf het halfjaar volgend op de aanschaf van de activa.

 

 • 2.

  Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd.

 

 • 3.

  De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in:

  • a.

   10 jaar: meubilair, kantoorinventaris, archiefstellingen, kasten, witgoed, keukenapparatuur, medische apparatuur;

  • b.

   5 jaar: softwarepakketten;

  • c.

   4 jaar: automatiseringsapparatuur zoals printers, pc’s, ICT-apparatuur, (behalve mobiele apparatuur) netwerkvoorzieningen

  • d.

   3 jaar: mobiele automatiseringsapparatuur zoals laptops, telefoonapparatuur en –voorzieningen. 

 • 4.

  Bij investeringen in gehuurde gebouwen, die een sterke relatie hebben met het gebouw, worden afschrijvingstermijnen gehanteerd die niet langer zijn dan de resterende looptijd van het huurcontract.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juli 2018,

D.W. ten Brinke

directeur publieke gezondheid

G. van den Berg

wnd. voorzitter