Blad gemeenschappelijke regeling van Ferm Werk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ferm WerkBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 850BeleidsregelsWijziging Beleidsregels terugvordering, invordering, leenbijstand en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ

 

Naar aanleiding van het verzoek van staatssecretaris Van Ark in gemeentenieuws van SZW 2019-4 heeft het dagelijks bestuur van Ferm Werk besloten om

  • 1.

    Bij verrekening van schulden met een bijstandsuitkering een beslagvrije voet te hanteren van 95% van de van toepassing zijn de bijstandsnorm

  • 2.

    De hoogte van de aflossing van vorderingen en van leenbijstand in overeenstemming hiermee te wijzigen door aanpassing van artikel 10,11 en 19 van de Beleidsregels terugvordering, invordering, leenbijstand en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ.

  • 3.

    Te bepalen dat deze wijziging ingaat op 1 januari 2020.

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Ferm Werk gehouden op 31 oktober 2019.

I. Nieuwenhuizen, vice-voorzitter dagelijks bestuur Ferm Werk

B.F. Drost, secretaris dagelijks bestuur Ferm Werk

 

Namens deze,

E. Vos

beleidsadviseur, bestuursondersteuner