Blad gemeenschappelijke regeling van Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Belastingsamenwerking Oost-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 789BeleidsregelsWijzigingsbesluit Leidraad invordering BSOB 2019

De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (hierna: BSOB);

 

Gelet op de Invorderingswet 1990 en artikel 123 en124 van de Waterschapswet en artikel 231, 232 en 257 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

De Leidraad invordering BSOB, vastgesteld bij besluit van 11 april 2019, wordt gewijzigd als volgt.

 

 

 

ARTIKEL I

 • A.

  Artikel 11.7 wordt als volgt toegevoegd: Coulanceregeling aanmaning

11.7 Coulanceregeling

Als na de verzending van een aanmaning de belastingschuldige een machtiging tot automatisch incasso afgeeft voor deze en toekomstige aanslagbiljetten dan zullen de aanmaningskosten eenmalig komen te vervallen.

 

ARTIKEL II

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 2.

  De coulanceregeling kan worden toegepast op aanslagbiljetten opgelegd na 1 januari 2020.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Wijziging leidraad invordering BSOB 2019.

 

Aldus vastgesteld door de invorderingsambtenaar op 24-09-2019 te Oss.

De invorderingsambtenaar,

K. Mouhouti