Blad gemeenschappelijke regeling van Regio Gooi en Vechtstreek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regio Gooi en VechtstreekBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 720Overige besluiten van algemene strekkingAlgemeen aanwijzingsbesluit medewerkers met toezichthoudende taken Regio Gooi en Vechtstreek

 

Het dagelijks bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek,

 

• gezien artikel 5 lid 2 onder b en artikel 7 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Gooi en Vechtstreek over de uitvoering van de overgedragen taak m.b.t. hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer inzake afvalstoffen,

• gezien artikel 5 lid 5 laatste bullet en artikel 7 lid 4 onder a GR Regio Gooi en Vechtstreek over de uitvoering van de Leerplichtwet 1969,

• gelet op artikel 22 van de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017,

• gelet op artikel 16 lid 1 van de Leerplichtwet 1969,

• gelet op titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Aan te wijzen als medewerker belast met het toezicht op de naleving van de Afvalstoffenverordening en het daarop gebaseerde Uitvoeringbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2017 en actualiseringen daarvan:

 • 1.

  De medewerkers belast met toezichthoudende taken die zijn aangesteld (en vanaf 1 januari 2020 zijn aangenomen op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht) in vaste of tijdelijke dienst bij de Regio Gooi en Vechtstreek, resultaat verantwoordelijke eenheid Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD), team Toezicht en Handhaving.

 • 2.

  De medewerkers belast met toezichthoudende taken die zijn aangesteld (en vanaf 1 januari 2020 zijn aangenomen op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht) in vaste of tijdelijke dienst bij de GAD als afvalcoaches, team bedrijfsvoering.

 • 3.

  De gedetacheerde en extern ingehuurde medewerkers belast met toezichthoudende taken die werkzaam zijn bij de GAD, team Toezicht en Handhaving.

 • 4.

  De gedetacheerde en extern ingehuurde medewerkers belast met toezichthoudende taken die werkzaam zijn bij de GAD als afvalcoaches, team bedrijfsvoering.

 

Artikel 2

Aan te wijzen als medewerker belast met het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969:

 • 1.

  De medewerkers belast met toezichthoudende taken die zijn aangesteld (en vanaf 1 januari 2020 zijn aangenomen op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht) in vaste of tijdelijke dienst bij de Regio Gooi en Vechtstreek, resultaat verantwoordelijke eenheid Jeugd en Gezin, team Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL).

 • 2.

  De gedetacheerde en extern ingehuurde medewerkers belast met toezichthoudende taken die werkzaam zijn bij Jeugd en Gezin, team RBL.

 

Artikel 3

De in artikel 1 en 2 bedoelde medewerkers worden in het bezit gesteld van een legitimatiebewijs.

 

Artikel 4

Alle eerdere aanwijzingsbesluiten waarbij medewerkers van de Regio Gooi en Vechtstreek zijn belast met het toezicht op enige wet- en regelgeving worden ingetrokken.

 

Artikel 5
 • 1.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie van dit aanwijzingsbesluit in het Blad gemeenschappelijke regelingen.

 

Aldus besloten door het dagelijks bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek op 8 september 2019.

 

Bussum, 12 september 2019

J.J. Bakker

secretaris

P.I. Broertjes

voorzitter