Blad gemeenschappelijke regeling van Werkorganisatie BUCH

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Werkorganisatie BUCHBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 592Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming

De directieraad van de Werkorganisatie BUCH;

 

gelet op het bepaalde in artikelen 37 tot 39 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

  • I.

    Mevrouw W.V. Sjouwerman als Functionaris Gegevensbescherming aan te wijzen.

  • II.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 23 mei 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de directieraad Werkorganisatie BUCH op 23 mei 2019.

De heer G.A. Suanet QC

algemeen directeur