Blad gemeenschappelijke regeling van Peelgemeenten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PeelgemeentenBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 591Overige besluiten van algemene strekkingBesluit plaatsvervangend secretaris / algemeen directeur

Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten,

 

Gelet op:

 • 1.

  artikel 18 van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten;

 • 2.

  de voordracht van het Dagelijks bestuur;

 

Besluit:

 • 1.

  de volgende personen (functies) in genoemde volgorde aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris/algemeen directeur:

  1e vervanger: teamleider bedrijfsvoering

  2e vervanger: teamleider organisatie en ontwikkeling

  3e vervanger: teamleider dienstverlening

   

 • 2.

  De betreffende plaatsvervanger is volledig bevoegd de taken en verantwoordelijkheden van de secretaris / algemeen directeur uit te oefenen bij diens afwezigheid.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur 1 juli 2019.

Algemeen bestuur,

H.J. Mak

Voorzitter

M. Kersbergen

Secretaris