Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Zuid-Holland ZuidBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 535Overige overheidsinformatieOproep vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

Plaatsvervangend voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Maakt bekend dat de leden van het algemeen bestuur zijn opgeroepen voor een vergadering op 4 juli 2019 om 14.00 in het Stadskantoor van Dordrecht aan de Spuiboulevard 300 te Dordrecht;

 

Aan de orde komen:

 

- Mededelingen en ingekomen stukken, waaronder:

* Sociaal jaarverslag 2018

* Rapportage 2018 bestuurlijke strafbeschikking milieu

* Tussenbericht over de uitvoering van het Regieplan 2019 – 2021

* Jaarrapportage Privacy & Gegevensbescherming OZHZ mei 2018 – april 2019 van de Functionaris Gegevensbescherming en reactie van OZHZ

* Asbestdaken

- Notulen van de vergadering van 6 maart 2019

- Jaarstukken 2018

- Aanwending frictievergoeding Molenlanden / Vijfheerenlanden

- BURAP I en 1e begrotingswijziging 2019

- Begroting 2020

- Aanpassing diverse regelingen vanwege de vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

- Uitvoering BRIKS-taken bij Brzo-bedrijven buiten Zuid-Holland Zuid

- Jaarrapportage Generiek Toezicht 2018

- Taakuitvoering OZHZ op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit

- Deelneming in werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen

- Rondvraag en sluiting

 

De agenda en vergaderstukken liggen ter inzage bij de receptie van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aan de Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht, en zijn ook te downloaden vanaf www.ozhz.nl.

 

Dordrecht, 18 juni 2019.

 

H. van der Linden

Plaatsvervangend voorzitter Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid