Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio UtrechtBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 526VerordeningenBesluit van de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende wijzigingen met betrekking tot de Organisatieverordening VRU 2015

De algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht:

 

gelet op:

  • de Gemeenschappelijke regeling VRU, in het bijzonder artikel 3.5, onder c;

  • de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • de Organisatieverordening VRU 2015;

 

overwegende:

  • dat het dagelijks bestuur op 10 december 2018 de zevende wijziging van de Organisatieverordening VRU 2015 vastgesteld;

  • dat deze wijziging betrekking heeft op onderdelen van de directie Risicobeheersing;

  • dat artikel IV, eerste lid van het besluit de zevende wijziging van de Organisatieverordening VRU 2015 bepaalt dat de wijzingen met betrekking tot de directie Risicobeheersing in werking treden op een door de algemeen directeur te bepalen datum;

besluit:

  • de wijzigingen op basis van de zevende wijziging van de Organisatieverordening VRU 2015 met betrekking tot de directie Risicobeheersing in werking te laten treden op 1 april 2019.

Aldus vastgesteld door de algemeen directeur,

Utrecht, 20 maart 2019,

dr. P.L.J. Bos

algemeen directeur